Økokrimtiltale mot oppdrettsselskap

Nord Senja Laks, der Norway Royal Salmon eier om lag 66 prosent av aksjene, er tiltalt for brudd på regler om rapportering og behandling av lakselus.

Nord Senja Laks AS og selskapets daglige leder er tiltalt for brudd på regler om rapportering og behandling av lakselus. 

Selskapet er også tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger til Mattilsynet samt i ett tilfelle å ha unnlatt sikring av godt tilsyn og stell ved plassering av fisk i slaktemerd. Tiltalen gjelder forhold i selskapets anlegg i Lenvik kommune fra juni 2012 til februar 2013. 

Falsk rapportering

Det var Mattilsynet som anmeldte forholdet. 

Økokrim mener selskapet og daglig leder har rapportert falskt, unnlatt rapportering, og unnlatt å sette i verk tiltak mot lakselus i selskapets anlegg. Mengden lakselus var i perioden 2012-2013 flere ganger langt over grensen for behandling, men selskapet lot være å gjøre tiltak og feilrapporterte til Mattilsynet om situasjonen i anlegget. Selskapet skal ha unnlatt å rapportere, eller rapportert for sent eller uriktig over en lengre periode i 2012 og inn i 2013, til tross for gjentatte pålegg og vedtak om tvangsmulkt fra Mattilsynet. Tiltalen omfatter også overtredelse av dyrevelferdsloven etter ett tilfelle med omfattende fiskedød som følge av oksygensvikt og belastende miljø i ei merd som var slept inn til selskapets slakteri. 


Alvorlig tiltale

Norway Royal Salmon ASA eier 66,67 prosent av aksjene i Nord Senja Laks AS. 

- Nord Senja Laks AS har kun mottatt tiltalebeslutningen, men vi vil med det første skaffe oss oversikten over hele grunnlaget for saken som gjelder perioden juni 2012 til februar 2013. Selskapet kan derfor ikke vurdere tiltalebeslutningen nærmere. Uavhengig av hva som måtte bli utfallet av saken ser vi på det som svært alvorlig at det kommer en slik tiltale mot ett av våre datterselskaper. Vi avventer den videre behandlingen, sier Charles Høstlund, konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA.


Dette er den andre saken Økokrim har tatt inn som er knyttet til falsk rapportering av lakselus og andre rapporteringsplikter som gjelder havbruksnæringer. I første sak ble en produksjonssjef i et fiskeoppdrettsselskap dømt til 60 dagers fengsel for falsk forklaring til Mattilsynet om lusetelling og fisketetthet. 

 

 

Nøkkelord