Øker fangstkvoten på vågehval

The Ministry of Fisheries increases the minke whale quota for 2018 by nearly 300 animals. – Sustainable, says the Fisheries Minister. (Photo: Bjørn Tore Forberg, the Norwegian Institute of Marine Research)
Vågehvalkvoten økes med nesten 300 dyr for inneværende år. - En bærekraftig fangst i en næring som er liv laga, sier fiskeriministeren.


Årets kvote for fangst av vågehval økes med nesten 300 dyr, fra 999 i 2017 til 1278 inneværende år.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i en pressemelding.

Bestanden av vågehval i norske farvann er over 100 000 dyr. Kvoten for 2018 er på 1278 vågehval, og innebærer en økning fra fjorårets kvote, som var på 999 vågehval. I 2017 var det bare 11 fartøy som deltok.


Bærekraftig fangst

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden, skriver NFD.

Fangsten i fjor var på 432 dyr, noe som var den laveste på mange år.

Fiskeriminister Per Sandberg sier at Norge har en levedyktig hvalfangstnæring, til tross for null subsidier og at Japan er det eneste markedet utenfor Norge.


Næring som er liv laga

- Det er imponerende. Jeg vil legge til rette for at hvalfangsten forblir liv laga. Hvalkjøtt smaker godt, og det er godt for helsa, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Det er helt selvsagt at all fangst skal være bærekraftig. Vi skal fortsatt ha en gjennomtenkt og fornuftig beskatning av norsk vågehval. En beskatning som sikrer både næring, bestanden og økosystemet, sier Sandberg.


Områder slås sammen

Underområdene for Svalbard, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen blir slått sammen til ett område. Sammenslåingen skjer i tråd med vitenskapelige råd, og skal gjøre det enklere og mer fleksibelt for hvalfangerne.

Det skal utformes et reguleringsopplegg for fangsten i samråd med næringen.

- Jeg håper kvotetallene og sammenslåingen av fangstområder vil danne et godt utgangspunkt for en god fangstsesong for hvalfangstnæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Fangstene de tre siste årene har vært 660 vågehval i 2015, 591 i 2016 og 432 i 2017. Antall fartøy i fangst var 20 i 2015, 17 i 2016, og 11 i 2017.
Nøkkelord