Nytt oppdrettsanlegg skal vise fram halv-lukkede merder

Cermaq Norway is one of the companies that can benefit from the strongly increased number of applicants for aquaculture study programs in recent year. Pictured is Nordnorsk Stamfisk’s facilities in Steigen, Norway. (Photo: Linda Storholm)
Cermaq Norway AS har fått visningstillatelse for laks og ørret i Hamarøy og Steigen.Cermaq Norway AS har fått visningstillatelse for laks og ørret i Hamarøy og Steigen. 

Visningstillatelser gis for å bidra til å øke kunnskapen om akvakultur hos publikum. Cermaq skal bruke visningstillatelsen til å vise fram grønn drift, og den skal knyttes til lokaliteter i Økssundet, hvor selskapet allerede har lokalisert flere grønne tillatelser. 

Cermaq skal blant annet bruke konsesjonen til å vise fram produksjon i semi-lukkede merder på lokaliteten Horsvågen. 
Landbasen til visningssenteret skal ligge på en høyde sør for Horsvågen, noe som blant annet gjør det mulig å se ned på anlegget i sjøen nedenfor. 

Tags