Nytt kunnskapssenter ved Luleå tekniske universitet skal styrke bedrifter i Nord-Sverige

NorrlandsNavet ved Luleå tekniske universitet skal samarbeide tett med små og mellomstore selskaper i Norrland. Tanken er at veien mellom bedrift og universitet skal være kort og enkel. Foto: Erica Lång. 
Familjen Kamprads stiftelse har bevilget 100 millioner svenske kroner til NorrlandsNavet, et kunnskapssenter som har til hensikt å utvikle og styrke næringsvirksomhet i Nord-Sverige. Senteret skal drives av Luleå tekniske universitet.

IKEA- gründer Ingvar Kamprad testamenterte halvparten av sin private formue til Familjen Kamprads stiftelse. Midlene skulle blant annet gå til å utvikle næringsliv i Norrlandregionen i Sverige. 

100 millioner svenske kroner går til opprettelsen av NorrlandsNavet - senter for utvikling av næringsvirksomhet i Norrland.

Senteret drives ved Luleå tekniske universitet og bevilgningene gjelder for åtte år. 

Lena Fritzén, administrerende direktør i Familjen Kamprads stiftelse. Foto: Familjen Kamprads stiftelse. 

- Ingvar Kamprad ville at hele landet skulle leve og at det skulle være en levende landsbygd. Nå satser vi med NorrlandsNavet med hensikt å gjøre det mulig for små og middelsstore bedrifter å utvikle og styrke deres konkurransekraft, sier administrerende direktør og talsperson i Familjen Kamprads stiftelse, Lena Fritzén, til High North News.

- Gjennom å styrke bedriftene kan vi utvikle flere arbeidsplasser som gjør at man kan leve og virke, fra kyst til innland i Norrland. Det er vår ambisjon med dette, sier hun. 

Senteret ved Luleå tekniske universitet skal samarbeide tett med små og mellomstore selskaper i regionen. Det skal identifisere utfordringer og kunnskapsbehov blant regionens foretak på områder som er viktige for forretningsutvikling og konkurranseevne.

- Det vi håper er at bedriftene skal kunne vende seg til NorrlandsNavet. Det skal være en lett og kort vei inn. Det blir ikke bevilget penger mot foretakene, men det er en utviklingsinnsats. Det kan handle om hjelp med digitalisering, markedsføring, eller nye prosessmodeller, sier Fritzén. 

Demografien i Nord-Sverige, med en aldrende befolkning og utflytting av yngre arbeidskraft er en stor utfordring i Norrland. Små og middelstore selskaper har en avgjørende rolle for å skape arbeidsplasser og tilvekst, ifølge prosjektets hjemmeside.

Kan dette prosjektet være med å bidra til en tilflytting på lang sikt?

- Ja, det er tanken. Om bedriftene styrkes kan det bli enklere å få et arbeid som også yngre i Norrland er interessert i. Det er mange som drar og det er få arbeidsplasser, påpeker hun. 

Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse, men selve arbeidet ved senteret starter til høsten, opplyser Fritzén.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: