Nyhetsbrev: Pengemangel, smittekamp og nytt norsk-russisk samarbeid

Presidenten av KarRC RAS, Olga Bakhmet og Snorre Hagen, avdelingsleder og forskningssjef ved Nibio Svanhovd, da avtalen ble undertegnet i Petrozavodsk. Foto: KarRC RAS.

Kjære HNN-leser!

I løpet av uka åpnet også Russland opp for behovet for å sette inn massive tiltak mot Coronaviruset. En av utfordringene med å følge virusets vei rundt i Arktis, slik High North News gjør, er nettopp graden av åpenhet.

Ifølge den offisielle statistikken som vi publiserer hver dag, er fortsatt bare drøyt 1000 mennesker smittet i Russland, og beskjedne syv i Murmansk, Arkhangelsk og Komi. I flere dager har vi uten å lykkes forsøkt å få en kommentar på disse tallene fra den russiske ambassaden i Oslo.

Det vi nå vet, er at restauranter, barer og kafeer i Moskva stenger. Om dette også er et tegn på at tallet på smittede vil øke de nærmeste dagene, gjenstår å se. En av utfordringene i Russland, er et svakt utbygd helsevesen utenfor de største byene.

For Arktis som helhet, viser våre tall at smitten fortsatt er beskjeden, sammenlignet med de åtte arktiske land som helhet. Mens det eksploderer i New York, er tallene for Alaska beskjedne 69 smittede, og et dødsfall.

Fortsatt er smittetallene relativt sett høye for Færøyene, noe som kan forklares med at svært mange av innbyggerne er testet. Det betyr også at tallene for Færøyene er spesielt interessante å følge. Av Færøyenes om lag 50 000 innbyggere, er det 140 registrert med smitte. Mandag var det til sammenligning registrert 92 smittede på Færøyene.

På Svalbard er det fortsatt ikke registrert smitte.

Denne uka har vi snakket med ordfører Rune Rafaelsen i Sydvaranger kommune. Kirkenes grenser til både Russland og Finland. Mange av arbeidsplassene i kommunen er knyttet til reiselivsnæringa, og blør under mangelen på turister. – Utfordringene er mange og sammensatt, men stor sett klarer vi å løse disse, sier Rune Rafaelsen.

Mange bekymrer seg for økonomien i næringslivet. Halvparten av nordnorske bedrifter sliter med likviditeten, forteller Jørgen Heggelund i Sparebank1. En annen økonom, dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen, Nord Universitet, er like bekymret for de sosiale utslagene av coronakrisa.

- Mange har brukt tid på å snakke om hvor vanskelig dette blir for økonomien og det deler jeg. Men jeg er like bekymret for befolkningen og samfunnet, som næringslivet, for disse tingene henger jo sammen, sier Erlend Bullvåg.

I en kommentar skriver også jeg om de sosiale utslag av situasjonen vi står i. Krisepakkene står i kø, men ikke alle mennesker fanges opp av tiltakene som nå lanseres. I stedet for å hytte med den moralske pekefingeren, bør vi kanskje peke mer i retning av de som fra før av stiller svakest i samfunnet. Solidariteten settes på prøve når verden gjennomgår en krise av slike dimensjoner, men vi har ikke lov å glemme de svakeste.

Vi gir deg ikke bare coronanyheter, for det skjer andre ting i Arktis.

Denne uka utvidet Norsk Institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt samarbeid med russiske KArRC RAS. Sammen skal de forske på økosystemene i grenseområdene.

For første gang i historien åpner et norsk departement lokalkontor utenfor hovedstaden. Det skjer når Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ansetter to personer som skal jobbe som grunnforvaltere ved departementets nye lokalkontor på Svalbard.

- Dette var et hjertebarn for meg som statssekretær. Vi hadde behov for å rydde opp i hvordan forvaltninga av grunnen skulle skje, etter endringene og omstillingen av Svalbardsamfunnet. Vi kom etter hvert fram til en god løsning som også medfører nye arbeidsplasser i Longyearbyen, sier tidligere statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen.

Følg med oss, så skal vi fortsette å følge med på det som skjer i Arktis og nordområdene.

Fortsatt god helg!


Hilsen Arne O. Holm
Sjefredaktør High North News

Nøkkelord