Gruveprosjektet i Kvalsund: Nussir, LNS og Kimek håper på oppstart i første halvdel av 2021

Nussir ASA har som målsetning å anlegge verdens første helelektriske gruve helt uten CO2-utslipp. Prosjektet vil sysselsette mellom 200 og 300 ansatte i driftsfasen. (Foto av Jonas Tetlie: LNS)
– Vi tror veldig på Nussir og folkene som står bak prosjektet. Vi tror også på den fremtidige utviklingen av kobberprisen, og vi tror veldig på utvikling av regionen som dette prosjektet skal pågå i, sier administrerende direktør i LNS, Jonas Tetlie. 

Kobbergruven Nussir ligger i Repparfjord i Hammerfest kommune. Gruveselskapet Nussir har jobbet i over 15 år med å anlegge en kobbergruve i Kvalsund. 

Nærings- og Fiskeridepartementet gav Nussir ASA konsesjon for starte opp gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord i februar 2019. Kobberet skal hentes ut fra to fjell, Nussir og Ulveryggen.

Mandag sist uke gjennomførte Nussir ASA en emisjon på 80 millioner kroner rettet mot nordnorske investorer. Leonhard Nilsen & sønner (LNS) og Kimek er to av selskapene som har kjøpt seg inn.

High North News har snakket med Jonas Tetlie, administrerende direktør i LNS, for å høre hva de tenker om prosjektet. 

Investering og drift

– Dette er en todelt sak for oss. Det ene er at vi har inngått en avtale med Nussir om drift av underjordsgruver. Det andre er at vi har gjort en finansiell investering på 50 millioner kroner gjennom emisjonen som ble gjennomført på mandag. Dette gjør vi fordi vi tror veldig på Nussir og folkene som står bak prosjektet. Vi tror også på den fremtidige utviklingen av kobberprisen, og vi tror veldig på utvikling av regionen som dette prosjektet skal pågå i, sier Tetlie, og legger til:

– Vi er meget glade for at vi har fått til denne avtalen. Vi er veldig imponerte over ståpåviljen som Nussir, og spesielt Øystein Rushfeldt, har vist. Vi tror dette er et prosjekt som vil passe oss i LNS godt. Vi har lang erfaring med både tunneler og gruvedrift i landsdelen, sier Tetlie. 

Det er anslått at det ligger rundt 80 millioner tonn kobbermalm i området rundt Repparfjorden. Ifølge Nussir vil dette gi lønnsom drift i 25 til 30 år. Illustrasjon: Nussir

Enova er et statlig foretak som tilbyr finansiell støtte til bedrifter som utvikler energi- og klimateknologi og energieffektive løsninger. 

Trenger dere støtte fra Enova for å gå i gang?

– Jeg anser ikke støtte fra Enova som en forutsetning for å komme i gang. Dette skal etterhvert bli en helelektrisk gruve, og det er også en medvirkende årsak til at vi synes dette er et spennende prosjekt. For oss blir dette et pionérprosjekt. 

Tetlie sier at LNS og Nussir er i dialog med flere leverandører av elektriske gruvemaskiner. Noe av utstyret er allerede utviklet, mens noe fortsatt er under utvikling. 

Når er det realistisk at dere er i gang?

– Vi ser for oss en oppstart i løpet av første halvdel av 2021. På et prosjekt som dette er man nødt til å først bygge tunneller for å komme inn i fjellet der kobbermalmen ligger. Det er denne jobben vi går i gang med i første omgang. Det er først når man har kommet inn dit at man kan begynne å hente kobber ut av fjellet. Vi i LNS er klare, og vi er godt etablert innenfor gruvedrift allerede. Han legger til:

– Vi tror dette prosjektet vil bidra til en positiv utvikling av regionen. Vi har vært i møter med næringsliv og politikere, og vi opplever at vi får en god og bred støtte. Vi føler oss veldig velkommen, avslutter Tetlie. 

For oss er det viktig å gå ut og si høyt at vi støtter prosjektet til Nussir
Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek

Arbeidsplasser i Nord-Norge

High North News har også snakket med Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek. Kimek er et selskap basert i Kirkenes som holder på med skipsreparasjon og industrielle tjenester. Kimek er med på Nussir-emisjonen med to millioner kroner. 

Greger Mannsverk er administrerende direktør i Kimek. (Foto: Peter Bakkemo Danilov)

– Vi har stor tro på dette prosjektet, og vi ønsker å bidra med tjenester både når det kommer til drift og vedlikehold. Det er også hyggelig at det er nordnorske eiere, slik at all kapitalen ikke forsvinner ut av landsdelen, sier Mannsverk og fortsetter:

– For oss er det viktig å gå ut og si høyt at vi støtter prosjektet til Nussir, da det er nok av folk som ikke støtter dette. Hvis man skal ha folk boende i Nord-Norge, må man ha arbeidsplasser. I tillegg er det behov for kobber i det grønne skiftet, og da er det hvertfall flott at vi kan få til et prosjekt som dette. 

Mannsverk legger til:

– Jeg synes det er trist at man skal møte så mye motstand som man gjør. Dette er behandlet helt til topps i Norge, og godkjent av Kongen i statsråd. Det er for lite fokus på hva som faktisk trengs for å utvikle Nord-Norge, avslutter Mannsverk. 

Det grønne skiftet 

Ifølge Regjeringen krever det grønne skiftet økt utvinning av ulike typer mineraler som for eksempel kobber til bruk i vindmøller, batterier, solceller og el-biler.

Ifølge NHO inneholder en elbil tre ganger så mye kobber som en tilsvarende konvensjonell bil. 

Nussir ASA har som målsetning å anlegge verdens første helelektriske gruve helt uten CO2-utslipp. Prosjektet vil sysselsette mellom 200 og 300 ansatte i driftsfasen.

Les også

Nøkkelord