Nussir har flere nye interesserte kobberkjøpere

– I hovedsak er prosjektet preget av en vedvarende oppoverbakke, sier administrerende direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt. (Foto: Trine Jonassen / High North News).
– Vi har flere interesserte kjøpere, og dette har vi hatt hele tiden. Når Aurubis fikk tilbudet om intensjonsavtalen, så var dette i en knivskarp konkurranse med andre aktører, sier administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt. 

Natur og Ungdom anla en teltleir ved Repparfjorden i Hammerfest kommune i sommer for å hindre oppstarten av kobbergruven som Øystein Rushfeldt og Nussir skal stå bak. 

Europas største kobberprodusent Aurubis gikk bort fra intensjonsavtalen de hadde med Nussir ikke lenge etter protestleieren fikk medieoppmerksomhet. Avtalen strakk seg over 10 år og var verdt rundt 10 milliarder kroner. 

Aurubis oppga i sin pressemelding at etter å ha fulgt prosjektet en stund, innså de at enkelte sosiale aspekter ved prosjektet må veie tungt, og at de derfor valgte å avslutte avtalen med Nussir.

kan Nussir gå tilbake igjen til andre interesserte kobberkjøpere. 

High North News har tatt en prat med Øystein Rushfeldt for å få et innblikk i hvordan det står til med prosjektet hans etter de mistet avtalen med Aurubis og hvordan han forholder seg til protestleiren. 

Det som vi i det siste har forsøkt å få fokus på er det med balanseringen mellom behovet etter mineraler og metaller, belastningen på miljøet, og etterhvert overgangen til det grønne skiftet, hvor disse mineralene trengs. Vi forsøker å få naturvernorganisasjoner, politikere og andre engasjerte personer til å se det litt større bildet. Går det til det ekstreme, hvor oppfatningen om at utvinning av mineraler og metaller er et ubetinget onde, så kommer man til et punkt hvor det ikke lengre er gjennomførbart å nå Europakommisjonen sitt mål “Fit for 55”. 

“Fit for 55” er Europakommisjonen sin lovgivningspakke hvor målet er å redusere netto klimagassutslipp med minst 55 prosent innen 2030.

Flere nye interesserte kjøpere

Hvordan påvirket det fremgangen i prosjektet deres at Aurubis avsluttet intensjonsavtalen?

– Dette har ikke vært et problem for oss, så det er vi avslappet i forhold til. Vi har interesserte kjøpere, og dette har vi hatt hele tiden. Når Aurubis fikk tilbudet om intensjonsavtalen, så var dette i en knivskarp konkurranse med andre aktører. 

Vi forsøker å få naturvernorganisasjoner, politikere og andre engasjerte personer til å se det litt større bildet
Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir

Dere har alle konsesjoner innvilget og dere har alt på det rene rent formelt. Likevel er dere nå flere måneder forsinket i oppstarten på grunn av aktivister. Synes du myndighetene stiller opp for deg?

– Myndighetene gjør den lovmessige jobben, men det går veldig sakte, og det er uoversiktlig, og med veldig liten transparens. De har også gått ut og annonsert mineralstrategier som ikke blir fulgt. Det er ingen reell satsning, støtte eller håndsrekning på noen som helst måte. Det er nok i realiteten at det bikker over til det motsatte. 

Hva er konsesjonene verdt hvis dere kan stoppes på denne måten?

– Konsesjonen er helt opplagt verdifull. Når vi har fått konsesjon så er dette sluttdokumentet på 10 års ganske betydelig innsatts, og omtrent rundt 300 millioner kroner er lagt ned i denne prosessen. Konsesjonen er et verdipapir definitivt. I tillegg til forekomsten og sammen med konsesjonen er jo verdiene i selskapet, vi har ikke så mange andre verdier enn det. Konsesjonen har vært gjennom alt som er tenkelig av utredninger, høringer, innsigelser. Den har vært gjennom alle nivåer, helt frem til det siste nivået i Norge som er kongen i statsråd. Selv om noen har forsøkt seg i valgkampen med ideen om har når man har gitt noe slikt, så kan man ta det tilbake, så er ikke dette noe som praktiseres i Norge. Hvis man ikke har et lovverk og et demokratisk system rundt lovverket som fungerer. Hvis det er slik at man kan shoppe seg ut av slike beslutninger, som en diktator som ombestemmer man seg dagen etter en slik prosess er fullført, da hadde vi ikke hatt et fungerende samfunn. 

Hva vil du si til aktivistene?

– Vi mener at det skal være et godt rom og god plass for at de skal komme frem med sitt budskap. Dette tror vi er bra for demokratiet at det er stemmer som vil mer og vil pushe lovverket i en gitt retning. Dette tror jeg er riktig for fornuftig. Vi ønsker å ha en god dialog med Natur og Ungdom. Vår utslippstillatelse er pushet langt i en ny retning når det gjelder partikkespredning. Dette er noe som ikke var et tema tidligere i deponitillatelser. Dette er en konsekvens av at enkelte organisasjoner presser på.

Hvor går veien videre for Nussir?

– Selskapet har eksistert i 14-15 år, og jeg har vært aktiv i selskapet i over 12 år. Gjennom disse årene har vi hatt mange fine øyeblikk hvor ting har gått veldig bra, men vi har også hatt perioder hvor vi har hatt mye oppoverbakke. I hovedsak er prosjektet preget av en vedvarende oppoverbakke. Og vi er forberedt på at det kommer til å bli oppoverbakke helt frem til verket er bygd og er i drift. Oppoverbakken kommer til å vare nå fremover helt til vi er fullfinansiert. Dette er vi forberedt på. Etterspørsel etter kobber kommer bare til å bli enda større de kommende årene når vi skal over i et fossil-fritt samfunn

Les også

Nøkkelord