Gruveselskap reagerer på ny miljøindeks for Arktis

Leonhard Nilsen og sønner AS (LNS) er rangert som #40 på AERI-indeksen. (Foto: LNS)
LNS og Store Norske er rangert som nummer 40 og 81 av 120 selskaper i en ny indeks som måler miljøansvar. Administrerende direktør Frode Nilsen i LNS-gruppen er skeptisk til indeksen, mens HMS- og kvalitetsdirektør Sverre Kvalheim i Store Norske tror indeksen kan fremtvinge positive endringer i industrien.

Miljøansvarsindeksen for Arktis (the Arctic Environmental Responsibility Index /AERI) dekker 120 olje-, gass- og gruveselskaper i Nordområdene.

I gjennomsnitt er selskaper som opererer i Alaska rangert høyest, mens russiske selskaper er rangert lavets. Olje- og gasselskaper er rangert høyere enn gruveselskaper. Statskontrollerte selskaper er rangert høyere enn private selskaper, og store selskaper er rangert høyere enn små selskaper.

Equinor, Total, Aker BP, ConocoPhillips og BP er rangert som de mest miljøvennlige selskapene.

Hele artikkelen om indeksen kan leses her.

Selvregulerende

Hvis AERI blir implementert og tatt på alvor, håper skaperne av indeksen at den kan fungere som et selvregulerende redskap som oppfordrer selskaper til å konkurrere om å være mest miljømessig ansvarlig i Arktis.

Professor Anatoli Bourmistrov ved Nord universitet er en av skaperne av AERI. Han sier at indeksen er et forsøk på å skape en lavkostnads-indeks som er lett å implementere.

– Ingen selskaper ønsker å være nederst på rangeringen. Vi håper indeksen kan fungere som et insentiv for selskaper slik at de tar grep for å ta større miljøansvar. Jeg tror indeksen har et stort potensial for å rangere selskapers miljømessige ytelse i Arktis. Neste skritt vil være å institusjonalisere indeksen slik at den blir regelmessig oppdatert, sier professor Bourmistrov.

– Gruveselskapene må ta grep og spørre seg selv om hvorfor de oppfattes som mindre miljøvennlige. Er det fordi de gjør dårlige ting, eller fordi de ikke snakker nok om hva de faktisk gjør? De må bli mer synlige for markedet og kundene, sier Bourmistrov.

Overrasket over resultatene

Det norske gruveselskapet Leonhard Nilsen & sønner AS (LNS) er rangert som nummer 40 på AERI-indeksen. Selskapet utfører tunnell- og veibygging, samt at det er involvert i en rekke gruveselskaper i Nord-Norge og på Grønland.

Administrerende direktør Frode Nilsen i LNS-gruppen er overrasket over rangeringen av selskapet i AERI-indeksen.

– Vi er jo i utgangspunktet beæret som i det hele tatt blir nevnt i en slik rangering. Men studerer man den nærmere, synes jeg at den er mer overraskende enn interessant. Vårt firma har 60 års erfaring fra arktiske og polare områder. Det er betydelig mer enn f.eks. Equinor, uten sammenligning for øvrig. Som ett av få firma har vi også vært i Antarktis på ulike prosjekter i nærmere 20 år. Likevel registrerer vi at selskap som omtrent ikke har hatt noen som helst aktivitet fra Arktis, Antarktis eller polare områder, blir rangert fremfor vårt firma. Er det å være flink i teorien eller det man kan dokumentere som er viktigst? Er erfaring helt uinteressant? Finner dette noe forunderlig og anser verdien av rangeringen som meget begrenset, sier Nilsen.

High North News har også snakket med administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir. Han sier det er vanskelig å måle selskapet på noe, siden det ikke har startet gruvedrifta i Repparfjorden i Finnmark enda.

– Vi har ingen drift og har heller ikke hatt drift og kan vel vanskelig måles per i dag på hvor gode vi er på drift. Vi planlegger å bli revidert etter den internasjonale standarden TSM når vi kommer i drift, sier Øystein Rushfeldt om at Nussir er rangert som nummer 52 på indeksen.

Finner dette noe forunderlig og anser verdien av rangeringen som meget begrenset  
Frode Nilsen, administrerende direktør i LNS-gruppen

Positiv til indeksen

HMS- og kvalitetsdirektør Sverre Kvalheim i Store Norske Spitsbergen Kullkompani innrømmer at selskapet tidligere ikke har vært flink nok til å rapportere om hva selskapet faktisk gjør.

– Vi  har nå mange gode initativer på gang. Hvis man ser på det de måler i indeksen, damage, species, toxins, accidents og clean-up, så er dette ting vi jobber aktivt med i miljøprosjektet Svea. Sveaprosjektet viser at vi kan gjøre en vellykket opprydding etter 100 års drift. Vi har delt Svea-prosjektet inn i faser hvor vi har prioritert tidlig stenging av de største energiforbrukene, noe som har redusert vårt miljømessige fotavtrykk. For eksempel stengte vi tidlig gruva og flyttet til en mindre innkvarteringsrigg hvor det var mulig å bruke et mindre anlegg for å dekke kraftbehovet. Reduksjonen i dieselforbruk for kraft og varme i Svea ga nesten 5000 tonn lavere CO2-utslipp i 2020 sammenlignet med 2019, sier Kvalheim og legger til:

– Dette er noe vi ikke har vært så veldig flinke på å måle, kommunisere eller få frem på noe vis. Det er sikkert en av grunnene til at vi er på 81 plass i indeksen. Jeg tror en slik rangering kan påvirke industrien positivt, slik forfatterne av indeksen skriver, at indeksen kan skape en konkurranse mot å bli bedre på miljøansvar, dette høres sannsynlig ut”, avslutter Kvalheim.

Jeg tror en slik rangering kan påvirke industrien positivt  
Sverre Kvalheim, HMS- og kvalitetsdirektør i Store Norske Spitsbergen Kullkompani

Den arktiske miljøansvarsindeksen er basert på en undersøkelse blant 173 eksperter om deres oppfatninger av selskaper som driver med utvinning av naturressurser i Arktis.

Ekspertene er simpelthen spurt om å rangere selskaper basert på hvor mye de bryr seg om miljøet når de utvinner ressurser i Arktis.

Alle selskapene i indeksen opererer nord for Polarsirkelen i Alaska, Canada, Grønland, Finland, Norge, Russland og Sverige.

Forsker Indra Øverland ved NUPI er hovedarkitekten bak AERI-indeksen i samarbeid med forskere fra ni ulike universiteter og forskningsinstitusjoner fra ni ulike land.

AERI-indeksen

Topp 10:

 • Equinor (NO)
 • Total (NO)
 • Aker BP (NO)
 • ConocoPhillips (US)
 • BP (US)
 • Exxon Mobil (US)
 • ENI (US)
 • Anglo American (FI)
 • Repsol (US)
 • Royal Dutch Shell (US)

De 10 nederste

 • 111: North-Western Phosphorous Company (RU)
 • 112: EMX Royalty Corporation (SE)
 • 113: Hannukainen Mining (FI)
 • 114: Artikmor Neftegaz razvedka (RU)
 • 115: Sunstone metals (SE)
 • 116: Dalmorneftegeophysica (RU)
 • 117: Zarubezhneft (RU)
 • 118: Eriell (RU)
 • 118: First Ore Mining Company (RU)
 • 118: Stroytransgaz Consulting (RU)

Also read

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord