Det grønne skiftet trenger mineralnæringen, mener Linda Haukland (KrF)

– Det er viktig at verdiskapning skal merkes lokalt. I nord er det reindriftsnæringen som blir spesielt utfordrende. Det eneste man kan gjøre er å samarbeide og finne løsninger sammen, sier Linda Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune. (Foto: Susanne Forsland)
– Hvis man skal fortsette med å ha teknologisk utvikling er vi nødt til å utvinne de metallene som trengs i mobiler, el-biler, vindmøller og batterier, sier Linda Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune.   

Mineraler og metaller er helt avgjørende hvis det skal være mulig å nå FNs klimapanel sitt mål om å redusere klimagassene med 40-50 prosent innen 2030. 

Teknologien som kreves i en fremtid med lavere karbonutslipp forventes å føre til en betydelig etterspørsel etter et bredt spekter av mineraler og metaller, ifølge en undersøkelse utført av Verdensbanken.

Ifølge regjeringen krever det grønne skiftet økt utvinning av ulike typer mineraler som for eksempel kobber til bruk i vindmøller, batterier, solceller og el-biler.

Nordområdene kan bli et viktig sted for bærekraftig utnyttelse av disse ressursene.

Jobber for å fremme forutsigbarhet for mineralnæringen

Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, jobber aktivt for å fremme mineralnæringen og å jobbe fram forslag til bedre rammebetingelser og mer forutsigbarhet for næringen i samråd med direktorater og organisasjoner

Hva er problematisk med dagens rammebetingelser og konsesjonsprosesser for næringen?

– Den første mineralsaken jeg tok opp i år var en 15 år sak om gullgruvedrift i Bindal. Det tar så lang tid er fordi det er tre lover som er i spill; Mineralloven, Plan og bygningsloven og Forurensningsloven. Disse vurderes av flere ulike instanser og direktorater, i tillegg til departement. Når disse lovene skal vurderes etter hverandre som i dag, drar prosessene ut i tid og det gis rom for gjentatte omkamper, sier Haukland til High North News.

Det tar så lang tid er fordi det er tre lover som er i spill; Mineralloven, Plan og bygningsloven og Forurensningsloven
Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune (KrF)

Hvordan kan man gjøre dette enklere?

– Det første er å komme frem til en politisk enighet om hva som er de riktige grepene å ta, samt bygge forståelse for hvorfor det er heldig med en mineralnæring i nord. Det er dette vi har forsøkt å gjøre i den felles Mineralstrategi for Nord-Norge som ble vedtatt i 2019. Vi har etablert et godt og nært forhold til fylkesrådet i Troms og Finnmark. Det politiske arbeidet har skjedd opp mot Miljødirektoratet, Direktoratet for Mineralforvalting og Nærings og fiskeridepartementet primært, men også gjennom kommunikasjonsarbeid, sier Haukland, og legger til:

– Vi knytter mineralnæringen opp mot det grønne skiftet. Hvis man skal fortsette med å ha teknologisk utvikling er vi nødt til å utvinne de metallene som trengs i mobiler, datamaskiner, el-biler, vindmøller og batterier. I dag hentes enkelte metaller vi bruker i teknologi ut av slavearbeid. Jeg mener vi har et ansvar i forhold til dette. 

Nærings- og Fiskeridepartementet gav gruveselskapet Nussir ASA konsesjon for starte opp gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord i februar 2019. Konsesjonsprosessen tok over 15 år. Kobber skal hentes ut fra to fjell, Nussir og Ulveryggen. (Foto: Nussir)

Mot bærekraftig gruvedrift

Norsk Bergindustri ønsker å forbedre miljø og sosial praksis innenfor mineralnæringen og lanserte det canadiske systemet “Towards Sustainable Mining” (TSM) i fjor. TSM er et verktøy og rapporteringssystem for å måle og synliggjøre bærekraftsarbeidet som gjøres av virksomhetene til medlemmene i Norsk Bergindustri

Hvordan skal man klare å skape en god sameksistens mellom mineralnæringen, lokalsamfunnet, andre næringer og samiske interesser?

– Vi har stilt oss bak innføringen av TSM i mineralnæringa. Dette består blant annet i å etablere gode naboskap. Alle tiltak og inngrep som næringen gjør må også bidra til å utvikle gode naboskap. Dette må man begynne med helt fra starten. Det er viktig at verdiskapning skal merkes lokalt. I nord er det reindriftsnæringen som blir spesielt utfordrende. Derfor er det viktig å samarbeide og finne løsninger sammen tidlig i prosessen.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) anslår at potensialet i Norge for kjente og undersøkte metall- og mineralressurser er på rundt 2.500 milliarder kroner i førstehåndsverdi.

Les også

Nøkkelord