Nunaminerals vakler på tom kasse

Nunaminerals har lisens for leting etter mineraler over store deler av Grønland, men vakler fra konkursbehandling til konkursbehandling. Heller ikke de nye, engelske, eierne har kommet opp med kapital for videre drift - enn så lange. (Foto: Nunaminerals).
Det største mineralleteselskapet på Grønland, Nunaminerals AS, har tom kasse og står i fare for å gå overende. Selvstyreregjeringen sikrer driften ut januar.

Det største mineralleteselskapet på Grønland, Nunaminerals AS, har tom kasse og står i fare for å gå overende. Selvstyreregjeringen sikrer driften ut januar.

De tøffe realitetene på verdensmarkedet for mineraler har truffet Grønland hardt. Tidligere optimisme om gruvedrift i stor skala, om leting etter verdifulle mineraler og olje er erstattet av pessimisme og av letelisenser som ligger brakk.

Selskapet nedskrives

Konkursen i selskapet London Mining for en tid tilbake har ikke gjort situasjonen bedre, og nå brenner det et blått lys også for det største leteselskapet i landet, Nunaminerals.

Til radiostasjonen Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) har styrelederen i Nunaminerals, canadieren Birsk Bovaird, sagt at han er redd selvstyret (Naalakkersuisut) vil nedskrive selskapets verdi til null, og selv overta hele kontrollen over selskapet

Uklare signaler

Boivard hevder at Naalakkersuisut sender ut uklare signaler, og at dette vil skremme fremtidige investorer bort fra Grønlands mineralnæring.

-Vi trenger at Naalakkersuisut holder Nunaminerals i live inntil markedet er på fote igjen, sier Bovaird.

Vil ha bæredyktighet

Lederen for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (Siumut), avviser at selvstyret planlegger en fiendtlig overtakelse av selskapet.

-Selvstyret forhandler med Nunaminerals AS for å finne ut om det kan utarbeides et bæredyktig grunnlag for videreføring av selskapets aktiviteter i de kommende årene, sier Kielsen i en pressemelding.

Lån fra landskassen

Det første selvstyret har gjort er å bevilge et lån fra landskassen på 4,5 millioner danske kroner – noe som skal sikre selskapets drift ut januar.

I pressemeldingen sies det at en bæredyktig rekonstruksjonsplan skal ta hensyn til at selskapet selv ikke har penger til å fortsette driften. Det har ikke vært mulig å skaffe frisk kapital til selskapet, og det er heller ingen utsikter til at Nunaminerals vil komme til å tjene penger i de nærmeste årene.

Uavhengig vurdering

I tillegg vil den internasjonale lavkonjunkturen for mineraler kunne ha påvirket verdien av selskapets leteprosjekter.

-Det er bakgrunnen for at vi har bedt Nunaminerals om å innhente en uavhengig vurdering av selskapets verdi. Bare når vi kjenner den reelle verdien av mineralprosjektene kan det lages en realistisk forretningsplan, som eventuelt kan forsvare at vi skyter inn ytterligere av skattebetalernes penger i årene fremover, sier Kim Kielsen.

-Vi er ikke naive

Han understreker at selvstyret er villig til å samarbeide med private investorer om en rekonstruksjon av Nunaminerals, men sier:

-Vi er heller ikke naive, så dersom skatteyterne skal betale for rekonstruksjonen av Nunaminerals AS, så skal det skje på et realistisk og godt gjennomarbeidet grunnlag.

 

Fakta om Nunaminerals AS:

Selskapet har mer enn 2.200 aksjonærer,men den desidert største er selvstyremyndighetene på Grønland, med 33,41 prosent. Professionel Forening LD Hf i København eier 16,89 prosent og Nykredit Bank i København eier 9,72 prosent av aksjene.

Nunaminerals AS er det ledende mineralleteselskapet som er aktivt på Grønland, og har for øyeblikket 8 ulike letelisenser som dekker omkring 6.800 kvadratkilometer.

 

Styreleder Birks Bovaird i Nunaminerals er redd selvstyreregjeringen på Grønland vil overta hele selskapet. (Foto: Nunaminerals AS).
Styreleder Birks Bovaird i Nunaminerals er redd selvstyreregjeringen på Grønland vil overta hele selskapet. (Foto: Nunaminerals AS).
Kim Kielsen, som leder Grønlands selvstyreregjering, avviser fiendtlig overtagelse. (Foto: Naalaakkersuisut).
Kim Kielsen, som leder Grønlands selvstyreregjering, avviser fiendtlig overtagelse. (Foto: Naalaakkersuisut).

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: