Nunaminerals er blitt engelsk

Nunaminerals har lisens for leting etter mineraler over store deler av Grønland, men vakler fra konkursbehandling til konkursbehandling. Heller ikke de nye, engelske, eierne har kommet opp med kapital for videre drift - enn så lange. (Foto: Nunaminerals).
Det grønlandske mineralleteselskapet, Nunaminerals, har fått engelsk hovedaksjonær. Selvstyremyndighetene er ute av eierskapet og småaksjonærene taper 80 prosent.

 

Det grønlandske mineralleteselskapet, Nunaminerals, har fått engelsk hovedaksjonær. Selvstyremyndighetene er ute av eierskapet og småaksjonærene taper 80 prosent.

Det største leteselskapet på Grønland, Nunaminerals, har lenge stått på kanten av stupet og i realiteten vært konkurs i flere måneder. Nå ser det ut til at saken endelig kan lande, ved at et aller meste av selskapet havner på britiske hender.

En dominerende eier

Det er selskapet GMM, Greenland Mining Management, under ledelse av engelske Patrick Newman, som nå blir den totalt dominerende eieren i selskapet – dersom alt går etter planene som nå er trukket opp.

Fremdeles er det en del betingelser som skal oppfylles, og GMM har satt 5. januar 2016 som frist for å få sine krav oppfylt. Alternativet er en ren konkurs der alle aksjonærenes penger går tapt.

Tap 80 eller 100 prosent

Generalforsamlingen sto i realiteten overfor valget mellom å lå selskapet gå overende og la aksjonærene tape 100 prosent, eller å godta budet på å tape 80 prosent.

I tilbudet GMM har fått generalforsamlingen med seg på blir aksjene nedskrevet til 20 prosent av pålydende verdi, selvstyreregjeringen gir fra seg sine over 30 prosent av aksjene og avskriver dessuten gjelden, på omkring 10 millioner kroner, selskapet har til selvstyret.

Ned fra fem kroner

Selvstyret eier 33,41 prosent av aksjene i Nunaminerals, Grønlands største mineralleteselskap. Blant de mer enn 2.200 aksjonærene finner man, i tillegg, Professionel Forening LD Hf i København med 16,89 prosent og Nykredit Bank i København, som eier 9,72 prosent.

Tidligere i år ble aksjeverdien skrevet ned fra fem kroner per aksje til 10 øre. Nå setter GMM verdien til 2 øre per aksje.

Skal være attraktivt

- Vi gjør nå alt vi kan for å utvide Nunaminerals aktiviteter på Grønland. Dette skal være et attraktivt land at komme til for investorer, sier Patrick Newman, ifølge den grønlandske avisen Sermitsiaq AG. 

Tidligere artikler om Nunaminerals i High North News.

Tags