Novatek ser mot flytende tyrkisk kraftverk for å redde det arktiske LNG 2-prosjektet

Karpowership
Karadeniz Powership Osman Khan. (Foto: Karpowership)

Det russiske LNG-selskapet Novatek ser mot Tyrkia for å fylle tomrommet etter vestlige selskaper som forlater flaggskipet Arctic LNG 2. Et flytende tyrkisk kraftverk kan løse Novateks problemer med strømforsyning.

En av Novateks hovedleverandører, det amerikanske industriserviceselskapet Baker Hughes, hadde opprinnelig fått kontrakt om å levere spesialiserte gassturbiner som kreves for gjøre gass flytende. I tillegg skulle de levere elektrisitet til Arctic LNG 2. 

Den siste runden med sanksjoner krevde derimot at alle leveranser av utstyr knyttet til LNG-produksjon skulle opphøre etter 25. mai. Som et resultat mottok Novatek bare fire av de totalt 20 turbinene de hadde bestilt.

Novatek ønsker nå å leie et flytende kraftverk fra det tyrkiske selskapet Karpowership som bygger, driver og eier en flåte av store kraftskip for å overkomme mangelen på de nødvendige turbinene. 

Selskapet bekrefter at det var blitt kontaktet av Novatek. 

– Vi vurderer forespørselen fra juridiske og tekniske perspektiver. Det er et viktig prosjekt for det globale gassmarkedet og vi ønsker å sørge for overholdelse av de vestlige sanksjonene og å adressere tekniske krav før vi kommer til noen form for avtale, forklarer en representant fra selskapet.

Flytende kraftverk til unnsetning

Den første av totalt tre produksjonslinjer ved Arctic LNG 2 var ment å motta sju turbiner, noe som tvang Novatek til å tilpasse sine prosesser slik at det kan operere med bare fire turbiner.

Vi ser på hva som kan gjøres for å kunne erstatte turbinene med elektrisitet.  
Novateks styreleder Leonid Mikhelson

Dette er hva Novatek ønsker hjelp til fra det flytende kraftverket. De fire turbinene de fikk levert skal kun brukes i produksjonen av LNG, mens Karpowership skal levere strøm som ville ha blitt produsert av turbinene som ikke ble levert innen sanksjonene trådte i kraft.

Mens denne prosessen kan tillate Novatek å sette den første produksjonslinjen i drift, er det ikke klart hvordan selskapet skal erstatte de nødvendige turbinene for den andre og tredje produksjonslinjen. 

Novateks styreleder Leonid Mikhelson forklarer at de ser på hva som kan gjøres for å kunne erstatte turbinene med elektrisitet.

– Det vanskeligste problemet er turbinen. Elektrisitet er blitt diskutert med to eller tre leverandører som sammen kan lage en elektrisk stasjon. Det kan ta et par år. Det vil følgelig bli nødvendig å bygge et kraftverk for 400 MW per produksjonslinje for å levere energi. 

Selskapet håper på å ha en ingeniørutviklet løsning innen året er omme.

Khan
Karpowership Khan Class' kraftskip har kapasitet på 470MW.

Utvandring av vestlige selskaper

Vestlige sansksjoner rettet mot Russland's hydrokarbonsektor har rammet Novatek spesielt hardt. Dets flaggskip-prosjekt LNG 2, som opprinnelig skulle begynne produksjon neste år, var avhengig av en rekke velkjente europeiske, amerikanske og japanske selskaper.

Dets partnere sørget for finansiering, teknisk utstyr, eller ingeniørkunnskap, som er essensielt for å bygge det flytende naturgassanlegget på Gydan-halvøya i det arktiske Russland.

Det franske energiselskapet Total tok en avskrivning på 4,1 milliarder dollar da det forlot prosjektet. Tyske Linde og Siemens, samt franske Technip og italienske Saipem, trappet også ned eller avsluttet sitt engasjement i prosjektet. Japanske Mitsui, et av verdens største industrikonglomerat, avsluttet også sitt samarbeid.

Novatek mistet også kontrakter for bygging av spesialiserte LNG-skip som trengs for å transportere gassen fra Arktis til Europa og Asia. Sørkoreanske Daewoo Shipbuilding og Marine Engineering (DMSE) kansellerte ordre og stoppet bygging av flere fartøy på grunn av mangel på betaling som følge av EU-sanksjoner.

Vi vurderer forespørselen fra juridiske og tekniske perspektiver.  
Karpowership

Finner nye partnere

Sett bort fra strømforsyningsproblemene, har Novatek prøvd å finne nye partnere som kan bidra til å ferdigstille prosjektet. 

Selskapet har sett etter måter for å kunne fortsette byggingen og kunne ferdigstille minst to produksjonslinjer i det arktiske LNG 2-prosjektet gjennom å jobbe med nye leverandører som ikke er underlagt sanksjoner, nemlig i Asia og Midtøsten.

I juli meldte Novatek at de hadde overført arbeidet Technip og Saipem utførte til to nye leverandører, Nova Energies og et nyregistrert selskap fra De forente arabiske emirater, Green Energy Solutions.

De nye partnere vil utføre arbeid knyttet til de gravitasjonsbaserte strukturene, før de skal til Arctic LNG 2 på Gydan-halvøya.

Les også:

Denne artikkelen ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Nøkkelord