Novatek og Tschudi starter LNG-omlasting nær Honningsvåg i november

Norway’s northernmost city Honningsvåg. (Photo: jbdodane/Flickr.com) // Honningsvåg, Norges nordligste by. (Foto: jbdodane/Flickr.com)
Norway’s northernmost city Honningsvåg. (Photo: jbdodane/Flickr.com) // Honningsvåg, Norges nordligste by. (Foto: jbdodane/Flickr.com)
Novateks datterselskap Yamal LNG begynner å laste om flytende naturgass (LNG) fra skip til skip utenfor Honningsvåg i løpet av siste halvdel av november.

Norske Tschudi, som driver en logistikkbase i Kirkenes, har fått i oppdrag å utvikle et midlertidig omlastingsområde hvor gass som skal til Europa blir lastet om fra is-klassifiserte fartøy til ordinære LNG-skip. Bransjeeksperter som er involvert i prosjektet bekrefter til High North News at omlastingen vil skje i farvannet utenfor Honningsvåg.

Yamal Trade, et datterselskap av Yamal LNG, som har ansvaret for shippingen, har anskaffet tre sett med utstyr for omlasting fra skip til skip til en pris av 1 million amerikanske dollar hver, utstyr som skal brukes i prosessen. Siden det vil være vanskelig å fastslå nøyaktig tidspunkt for omlastingen for hvert enkelt skip og utstyret som trenges, vil utstyret oppbevares på land mellom overføringene, rapporterer bransjebladet TradeWinds.

Tschudi har vært aktivt i nordområdene siden tidlig på 1990-tallet og har tidligere samarbeidet med Novatek i regionen. Det norske shippingselskapet sikret seg to kontrakter for levering av aggregater bare få måneder etter at Yamal LNG-prosjektet var bekrefter. Gjennom 2014-sesongen sendte Tschudi mer enn 400.000 tonn aggregater fra sin terminal i Kirkenes til byggingen av den nye havna i Sabetta. Det fornyede samarbeidet mellom de to selskapene ble bekreftet av nestlederen for Novateks styre, Mark Gyetvay, i oktober. Tschudi har ikke selv kommet med noen offentlige ytringer om sin rolle i skip-til-skip-omlastingen. Selskapets styreformann Felix Tschudi bekrefter overfor HNN at Tschudi i øyeblikket ikke har noen mulighet til å besvare spørsmål i sakens anledning.

 

For mye gass, for få skip

Novatek står i øyeblikket overfor et misforhold mellom produksjons- og transportkapasitet. Selskapet øker produksjonen og ligger foran skjema, mens selskapets shippingpartnere fortsatt ikke har fått et tilstrekkelig antall is-godkjente fartøyer. Novateks administrerende direktør Mikhelson forklarte i et ferskt intervju at selskapet har som mål å maksimere bruken av de is-klassifiserte fartøyene, som er dyre i drift, gjennom å bare bruke dem på isdekte strekninger langs den nordlige sjøruten (NSR), og deretter laste den flytende gassen over til konvensjonelle LNG-fartøy så snart de er ute av islagt farvann.

Permanente omlastningsbaser vil bli bygget innen 2023 i hver ende av NSR for å nå dette målet; nær Murmansk i den vestlige enden og i Kamchatka for den østlige enden. Inntil disse basene står klare, vil skip-til-skip-omlasting av LNG være avgjørende for at Novatek kan sikre tilstrekkelig kapasitet til å transportere all den flytende gassen selskapet produserer. Dette gjelder spesielt i vintermånedene, når skip med lav is-klassifisering ikke kan operere langs NSR. Novatek har som mål å forkorte seilingsdistansen for de isklassifiserte Arc7-fartøyene med 12 dager gjennom å laste om gassen i Barentshavet.

Map showing Novatek’s winter operation delivering LNG from Sabetta to Europe onboard Arc7 carriers or conventional carriers after ship-to-ship transfer off northern Norway. (Source: Author's own work)
Map showing Novatek’s winter operation delivering LNG from Sabetta to Europe onboard Arc7 carriers or conventional carriers after ship-to-ship transfer off northern Norway. (Illustration: Malte Humpert) 

Gjennom sommermånedene belager Novatek seg på å bruke et antall Arc4 LNG-skip [dvs skip med lavere is-klassifisering, red.anm.], for eksempel Sovcomflots skip Pskov og SCF Melampus, og også konvensjonelle fartøy i tillegg til sine is-klassifiserte skip. Novatek disponerer en sekundærflåte bestående av 11 chartrede skip.

Denne typen fartøy vil bare ha tillatelse til å operere langs den nordlige sjøruten frem til slutten av november, i henhold til NSR-administrasjonens krav til isklassifisering, for da blir isforholdene for krevende. Dagens regler for navigasjon langs den nordlige sjøruten tillater ikke skip med lavere is-klassifisering enn Arc7 å operere i Karahavet under andre forhold enn lette isforhold, selv med isbryter-eskorte, i perioden desember til juni. Det russiske transportministeriet planlegger imidlertid å optimalisere kravene og vil mest sannsynlig løse litt på restriksjonene.

 

Skip-til-skip-omlasting er fortsatt fersk teknologi

Skip-til-skip-omlasting representerer fortsatt ny teknologi og det er bare en liten andel av den globale LNG-omlastingen som skjer på denne måten. Omlastingen foregår vanligvis i åpent hav eller i beskyttede havneområder. Fleksible kryogene slanger, vanligvis 20 cm diameter, brukes til å overføre opptil 1.100 kubikkmeter LNG per time per slange. Is-klassifiserte fartøyer rommer gjerne 173.000 kubikkmeter LNG om bord, noe som krever et høyt antall slanger for å sikre effektiv omlasting med tanke på tid.

Ship-to-ship transfer of LNG. (Photo: Courtesy of Excelerate Energy) // Skip-til-skip-omlasting av flytende naturgass. (Foto: Excelerate Energy)
Ship-to-ship transfer of LNG. (Photo: Courtesy of Excelerate Energy) // Skip-til-skip-omlasting av flytende naturgass. (Foto: Excelerate Energy)

Novatek har foreløpig ikke annonsert hvor store mengder LNG produsert av Yamal som skal omlastes utenfor norskekysten, eller hvor store mengder som skal skipes rett gjennom uten å bli lastet om på vesteuropeiske terminaler som Zeebrugge (Belgia) og Montoir-de-Bretagne (Frankrike).

Yamal LNG-anlegget består av tre produksjonslinjer, eller tog, som har kapasitet til å produsere opptil 5,5 millioner tonn LNG hver hvert år. Den tredje produksjonslinjen skal være klar innen utløpet av 2018. Novatek forventes å sende over åtte millioner tonn LNG i løpet av vinternavigeringsperioden fra desember 2018 til juni 2019. Bransjeeksperter anslår at opptil halvparten av dette kan bli lastet om utenfor norskekysten.

 

Regelverk og logistikkutfordringer

Det er fortsatt ikke klart hvorvidt skip-til-skip-omlastingen vil skje innenfor Norges territorialfarvann eller bare utenfor landets økonomiske sone på 200 nautiske mil, ei heller er det klart hvilke lovmessige reguleringer i form av godkjenninger eller sikkerhetstiltak som kreves for operasjonen. Det norske kystverket har ikke svart på spørsmål i sakens anledning.

Novateks planer om omlasting av LNG kan ifølge bransjeeksperter også møte på logistiske utfordringer i forhold til overføringstidspunkter (slots) ved europeiske kjernepunkter som Zeebrugge og Montoir-de-Bretagne. Slike slots er gjerne booket flere måneder i forveien og det er dyrt å gjøre om på dem. De kommende månedene vil bli en god indikator på hvorvidt Novatek kan løse noen av sine transportutfordringer og fortsette å utvikle sine LNG-ressurser i nordområdene i samme raske tempo som i dag.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og er oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord