Novatek og Tschudi laster igjen om russisk LNG utenfor Honningsvåg

Ship-to-ship transfer
Skip-til-skip-overføring av LNG nær Honningsvåg 19. februar 2019. Foto: Kystverket
De to selskapene samarbeider igjen for å levere flytende naturgass fra russisk Arktis til Europa.

Etter en vellykket omlastingsoperasjon i 2019 vender det russiske naturgasselskapet Novatek og norske shippingselskapet Tschudi tilbake til farvannet utenfor Honningsvåg nær Nordkapp for skip-til-skip-omlasting av flytende russisk naturgass (LNG).

Mellom november 2018 og juni 2019 samarbeidet de to selskapene om i alt 123 omlastinger av LNG fra spesialiserte Arc7-klassifiserte tankskip til konvensjonelle LNG-skip. Det ble i alt overført mer enn ni millioner tonn LNG.

På den tiden fikk Norge kritikk fra USA for å bistå Russland med å eksportere flytende naturgass til Europa. USAs utenriksdepartement omtalte Norges rolle som kontraproduktiv og sa at «i en tid når russisk gass utgjør en voksende andel av Europas energiimport vil høyere volum av russisk gass undergrave Europas forsøk på energidiversifisering».

Omlastingen hjelper Novatek med å optimalisere bruken av de dyre is-klassifiserte tankskipene og i stedet kunne bruke mer effektive konvensjonelle tankskip så snart de kommer utenfor islagt russisk farvann.

Map showing Novatek’s winter operation delivering LNG from Sabetta to Europe onboard Arc7 carriers or conventional carriers after ship-to-ship transfer off northern Norway. (Source: Author's own work)
Kart som viser Novateks vinteroperasjon med å levere LNG fra Sabetta til Europa ved bruk av is-klassifiserte tankskip eller konvensjonelle tankskip etter skip-til-skip-omlasting utenfor kysten av Honningsvåg. Illustrasjon: Malte Humpert

Bare en gang til?

I 2019 fremholdt Novatek at omlastingsoperasjonen i norsk farvann ville være en engangsforeteelse, og at selskapet i stedet ønsket å overføre lasten i russisk farvann, nær Kildin-øya nordøst for Murmansk. På middels lang sikt ser selskapet etter muligheter for å etablere en permanent omlastningsterminal nær Vidjajevo, som også ligger på Kolahalvøya.

For øyeblikket ser det imidlertid ut til at Honningsvåg utgjør et passende sted for å fortsette LNG-omlastingen.

Det var i november i fjor at High North News først kunne rapportere om at Novatek muligens var ute etter å komme tilbake til Honningsvåg i 2020. Disse rapportene ble understøttet av at Tschudi mottok en oppdatert operasjonstillatelse 30. september 2019. På det tidspunktet ble også antall tillatte omlastinger økt fra 165 til 207 per kalenderår, og 140 av disse var tillatt å gjelde for LNG eller tilsvarende.

Mer begrenset operasjon denne gangen?

Tschudi har ikke kommet med noen uttalelser om formålet med eller varigheten på opearsjonen, men en melding til sjøfarende forrige måned som informerer om shippingaktivitet rundt Honningsvåg sier at operasjoner kan forventes i perioden 22. mars til 15. mai, hvilket er mye kortere enn i 2019.

Årets operasjoner fremstår mindre omfattende enn fjorårets også når man ser på tillatelser utstedt av Kystverket. I motsetning til i fjor, da tre overføringer kunne skje samtidig, sier Tschudi nå at det normalt bare vil skje en omlastning av gangen. Dette vil begrense det potensielle totale antallet på skip-til-skip-overføringer som Novatek og Tschudi kan utføre fra og frem til midten av mai.

Som i fjor vil omlastingsoperasjonen skje i fire spesialbestemte områder, to i Sarnesfjoden og to i Kåfjord. Kystverket krever at de to områdene i Sarnesfjorden skal brukes som førstevalg, med mindre vind- og bølgeretning gjør forholdene mer egnet i Kåfjord. De nøyaktige områdene har også blitt noe justert.

reloading points
Skip-til-skip-overføringspunkt med 600 meters vendesirkel og en 300 meters sikkerhetssone. Foto: Kystverket

LNG-tankere på vei mot Honningsvåg

De to første LNG-tankerne har allerede ankommet Nordkappområdet, og det er ventet minst tre til i løpet av de to neste ukene. Det is-klassifiserte LNG-skipet ‘Vladimir Vize’ og den konvensjonelle tankeren ‘Yamal Spirit’ befinner seg i øyeblikket i ‘Venteområde A’ rundt 40 kilometer nord for Honningsvåg.

I fjor var minst 14 tankskip involvert i operasjonen samtidig. Dette var mulig på grunn av en nøye utarbeidet plan som sørget for at is-klassifiserte tankere og konvensjonelle tankskip ankom området omtrent samtidig. Opptil seks tankere lå for anker i Sarnesfjorden og Kåfjord på en og samme tid.

Honningsvåg arrivals
Skip som forventes å ankomme Honningsvåg i løpet av de neste 14 dagene. Kilde: VesselFinder.com

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord