Norsk sjømateksport: Fortsatt nedgang i februar

– Hovedårsaken til en noe svakere eksport til Spania er en sen start på skreisesongen. Trenden for eksporten av fersk torsk er likevel positiv, og det gjelder særlig for skrei, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd. (Foto: Sjømat Norge / Thor Nielsen). 
Norge eksporterte sjømat for 8,7 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på 482 millioner kroner sammenlignet med februar i fjor. 

Det melder Norges sjømatråd.

I februar falt eksportverdien for de fleste arter sammenlignet med den rekordsterke februar-måneden i 2020. Dermed fortsetter trenden fra januar med en fallende sjømateksport, skriver sjømatrådet

Administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd sier det i februar 2020  var historisk sett høye priser for laks og torsk. Det var før pandemien slo til og reduserte omsetningen av sjømat i hoteller og restauranter globalt.

– Det må nevnes at bildet er nyansert og at det fremdeles er knyttet stor usikkerhet til eksportutviklingen fremover for enkeltarter, sier Larsen.

Vekst for fersk torsk

Ifølge Norges Sjømatråd øke eksportvolumet av fersk torsk i februar med 25 prosent. Norge eksporterte 11 000 tonn fersk torsk, inkludert skrei, til en verdi av 412 millioner kroner.

Det ble eksportert 1 700 tonn skrei til en verdi av 71 millioner kroner i februar. Volumet falt med 11 prosent. Verdien falt med 15 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i februar.

– Hovedårsaken til en noe svakere eksport til Spania er en sen start på skreisesongen. Trenden for eksporten av fersk torsk er likevel positiv, og det gjelder særlig for skrei. I februar var det Spania som hadde sterkest importvekst på skrei og økte sitt importvolum med 14 prosent, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

– Vi ser at landingene nå øker, og vi forventer et nytt rekordvolum av skrei til Spania i år. Lavere priser enn i fjor bidrar selvsagt til å øke konsumet, sier Norges sjømatråds sjømatutsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.

Rekordvolum til Den dominikanske republikk

Norge eksporterte 6 800 tonn klippfisk til en verdi av 266 millioner kroner i februar.Det er en reduksjon i volum på 8 prosent. Verdien falt med 123 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd sier Den dominikanske republikk for første gang er det landet med høyest import av klippfisk fra Norge.

– Hovedårsaken er at Portugal og Brasil, som tradisjonelt sett har vært de største markedene for klippfisk, hadde en betydelig nedgang i volum i februar, på henholdsvis 59 og 42 prosent, sier Brækkan.

I tillegg til klippfisk melder også Norges Sjømatråd om nedgang for saltfisk og tørrfisk. Sistnevnte hadde en nedgang i eksportvolum på 40 prosent.

Sterk laksevekst til Kina og Italia

Det ble eksportert 95.600 tonn laks til en verdi av 5,4 milliarder kroner i februar. Volumet økte med 20 prosent.

– Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er sterkt preget av koronapandemien, er verdien av sjømateksporten i februar den nest høyeste februar-måneden noensinne. Det skyldes blant annet at det eksporteres rekordhøye volumer av enkeltarter som laks og sild, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Les også

Nøkkelord