Norsk-russisk samarbeid blomstrer i Barentshavet

Regjeringen arbeider med nytt kvotesystem for fiskerinæringen. (Foto: Jean Gaumy/Norges sjømatråd)
Norge og Russland kom også i år fram til en god løsning for felles fiskebestander. Og i 2016 kan landene fiske like mye torsk som i fjor. Og torskeeksporten, den går som det suser.Norge og Russland kom også i år fram til en god løsning for felles fiskebestander. Og i 2016 kan landene fiske like mye torsk som i fjor. Og norsk torskeksport, den går så det suser.

-Norsk-russisk avtale i Barentshavet blir dratt fram flere steder i verden. Mange er imponert over hvordan vi har klart å beholde torsken, og samtidig bygge den opp, sier markedsanalytiker Ove Johansen i Norges sjømatråd.

 

Anerkjente spilleregler

I følge Johansen er det anerkjente spilleregler som gjør samarbeidet robust.

- Dette har blitt en verdenskjent forvaltningsmodell. Det handler om en felles sak, og en felles bestand man skal ta vare på, sier Johansen, og legger til at samarbeidet også dreier seg om forskning på tvers av landegrensene.

- Jeg er svært tilfreds med at Norge og Russland har lykkes med å komme frem til en god løsning for 2016. Det vil fortsatt sikre bærekraftig forvaltning av våre felles bestander, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

 

Rekordsterk torskeksport

I følge Johansen går norsk torsk så det suser. Hittil i år er det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,6 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent, eller 287 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Eksporten går faktisk veldig bra. I fjor eksporterte vi hvitfisk for 12 milliarder kroner, og i år forventer vi rekordeksport, sier Johansen, som mener norge kommer til å knuse gamle eksporttall.

Nå i september ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 64 millioner kroner. Det er en vekst på hele 44 prosent eller 20 millioner kroner sammenlignet med september i fjor.

- Vi har flere alternativ for torsken, som salting og henging, men vi kan også eksportere fersk fisk ut i markedet. Et marked som ble bygget opp i en tid med høye kvoter og lave priser, sier Johansen.Svak krone


Torskens vekst skyldes i følge Marit Rein, fungerende kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd, at vårt viktigste torskmarked Portugal har kjøpt mer torsk til høyere priser sammenlignet med samme periode i fjor.

- Dette prisbildet henger blant annet sammen med en svak nedgang i årets torskekvoter. Underliggende for det hele er at eksporten er hjulpet av en svak norsk krone, sier Marit Rein fungerende kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 51,8 milliarder kroner. Det er en økning på 3,6 milliarder kroner eller 7 prosent fra samme periode i fjor.

I september måned ble det eksportert sjømat for 6,7 milliarder kroner. Det er en økning på 11 prosent eller 682 millioner kroner fra september måned i fjor.

 

Torsken er ettertraktet, særlig i Portugal. (Foto: Joachim S. Müller)
Norsk-russisk fiskerisamarbeid:


Nordøst-arktisk torsk, nordøst arktisk hyse og lodde i Barentshavet blir forvaltet som fellesbestander av Norge og Russland.


 


Dette krever et nært samarbeid som sikrer rasjonell ressursforvaltning. Norge og Russland møtes hvert år og fastsetter fiskekvotene.Samarbeidet mellom Russland og Norge i Barentshavet gjelder økonomiske viktige ressurser, som førstehåndsverdien av torske- og hysekvotene til godt over 10 milliarder kroner.


 


Norge og Russland har samarbeidet om fiskeriforsking siden tidlig 1900-tall, og på 1950-tallet ble samarbeidet mer organisert.


 


I årene som har gått, er det utviklet et omfattende og godt fiskerisamarbeid.


 


I internasjonal sammenheng står det norsk-russiske samarbeidet om fiskeriforvaltningen som svært vellykket.


 


Dette bygger på et bredt avtaleverk, og er formalisert gjennom to avtaler som ble underskrevet i 1975 og 1976.


 


I 2010 ble Norge og Russland enige om «gråsoneavlalen».

(Kilde: Regjeringen)

Ove Johansen, analytiker i Norsk sjømatråd, forteller at det går mot eksportrekorder for torsken.
Ove Johansen, analytiker i Norsk sjømatråd, forteller at det går mot eksportrekorder for torsken. (Foto: Tom Benjaminsen)

Fakta om fiskeeksport:

Norge eksporterte fisk for til sammen 69 milliarder kroner i 2014 – en økning på 7,3 milliarder kroner – til tross for at Russland stengte sine importdører i 2014.

Norge eksporterte fisk for 6,4 milliarder kroner totalt til Polen i 2014. I kroner og øre var økningen i underkant av 700 millioner kroner sammenlignet med året før – i volum var økningen over syv prosent.

Danmark er Norges tredje største eksportnasjon for fisk. Vi eksporterte fisk for 5 milliarder kroner til Danmark i fjor. Økningen i kroner og øre var på 600 millioner – økningen i volum var på 38 prosent.

Kina er femte største mottakerland for norsk fisk. I sum eksporterte Norge fisk til Kina for 3,2 milliarder kroner. En økning på 700 millioner i kroner og en økning på 19 prosent i volum fra året før.

(Kilde: Norges sjømatråd/Nordlys)

Tags