Norsk Polarinstitutt forbereder seg i tilfelle kutt

Norsk Polarinstitutt ligger i Framsenteret i Tromsø. Nå har flere ansatte fått tilbud om frivillig sluttpakke. (Foto: Ann Kristin Balto/Norsk Polarinstitutt)
Norsk Polarinstitutt kan få budsjettkutt neste år, for å være føre var har organisasjonen nå begynt å gå gjennom egen økonomi.

Norsk Polarinstitutt kan få budsjettkutt neste år, for å være føre var har organisasjonen nå begynt å gå gjennom egen økonomi.  

I år fikk Norsk Polarinstitutt 277 millioner kroner over statsbudsjettet, en tildeling som kommer gjennom Klima- og miljødepartementet. Hva summen for 2016 ender på vil ikke direktør Jan-Gunnar Winther spekulere i, det svaret kommer til høsten når statsbudsjettet legges fram, sier han.  
 
- Men regjeringen jobber hele veien med avbyråkratisering, så allerede i år fikk vi i likhet med andre i statsforvaltningen en generell reduksjon som en følge av det. Nå har vi, for å være føre var, startet en gjennomgang av hele økonomien vår, hvor vi ser på mulighetene for å både redusere kostnadene og øke inntektene. Vi har en intern prosess med ansatte og tillitsvalgte, sier Winther.  
 
 
Ingen dramatikk 
 
Direktøren er veldig tydelig på at det ikke er noe dramatikk i det som nå skjer i organisasjonen.  
 
- En slik gjennomgang av økonomien er noe vi burde og kunne gjort helt uavhengig, sier han.  
 
Polarinstituttet er ikke spesifikt bedt om å gå gjennom økonomien, og det er flere årsaker til at det skjer akkurat nå forteller Jan-Gunnar Winther: 
 
- Dette med avbyråkratisering har ligget der siden 2015 og er noe vi må ta hensyn til. Vi ser også at beslektede institusjoner allerede har fått kutt i sine bevilgninger, og da er det mer ansvarlig av oss å forberede oss på det enn å ikke gjøre noe. I tillegg påligger det oss et samfunnsansvar å ha en veldrevet bedrift, vi har vokst mye de senere år, og da er det klokt å trimme organisasjonen, sier han.  
 
 
Ren gjetting 
 
Norsk Polarinstitutt har 180 ansatte, og er Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåkning og kartlegging av Arktis og Antarktis. Hvilke konsekvenser et eventuelt kutt vil få er vanskelig å si noe om nå.   
 
- Det blir ren gjetting å si noe om det nå. Vi må se an situasjonen og hvor mye det eventuelt blir snakk om, sier Winther, men legger til at han ikke er veldig urolig for framtiden til instituttet.  
 
- Vi arbeider innen et veldig aktuelt og relevant område. Det er ingenting som tilsier at nordområdene taper sin relevans, men tiden var uansett moden for oss til å foreta en økonomisk gjennomgang, avslutter han. 

 

Direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt. (Foto: Stina Grønbech)
Jan-Gunnar Winther

Tags