Norsk næringsliv i Russland bekymret

The Russian Ministry of Communications and Mass Media of the Russian Federation plans to make 100 Mbit/s ultra-fast broadband (UFB) available to 80 percent of Russian residents by 2018, with the ultimate goal of providing affordable and accessible broadband to 95 percent of the households by 2020, accordring to the report. This photo is taken in Murmamsk. (Photo: Linda Storholm)
Næringsdrivende fra Sør-Varanger og Murmansk er bekymret over den politiske situasjonen i Russland, og frykter den norske holdningen til problematikken skal ramme det regionale samarbeidet de har investert mye i.

Næringsdrivende fra Sør-Varanger og Murmansk er bekymret over den politiske situasjonen i Russland, og frykter den norske holdningen til problematikken skal ramme det regionale samarbeidet de har investert mye i.

Det kommer frem i en nyhetspost på Facebook-siden til Team Norway Nordvest-Russland, som for kort tid siden hadde årets første samling, i Murmansk.

På samlingen ga flere av deltagere uttrykk for at de opplever den politiske situasjonen som krevende, men at de har forståelse for alvoret i situasjonen.
 

Fiskeri og reiseliv

Morten Vikeby, konsul for næringsliv ved Generalkonsulatet i Murmansk, presenterte i forbindelse med samlingen hva som er konsulatets strategi på næringsområdet som omfatter alt fra fiskeri til olje og gass, og reiseliv. Hovedbudskapet hans er at aktiviteter vil rettes inn mot de dørene som fortsatt er åpne.

- De aller fleste dørene står fortsatt åpne, sier han til High North News, og legger til at det nå særlig satses inn mot fiskeri og reiseliv.

Ifølge han er det, med unntak av et selskap innen fiskeriimport, ingen norske næringsaktører som har valgt å avvikle virksomhet i Russland som en følge av den politiske uroen. Det siste året har det, i kjølvannet av krisen i Ukraina, blitt innført flere økonomiske sanksjoner, både fra norsk, annen vestlig – og russisk side.

- De fleste blir værende, kommenterer Vikeby.

En av de åpne dørene for samarbeid næringskonsulen trakk frem i sin orientering, er den kommende fiskerimessen i Murmansk. Messen «Hav, ressurser og teknologi» skal arrangeres i tidsrommet 17.-19.mars. Her skal utveksling av kunnskap og forskning for bærekraftig fiskeri være et gjennomgående tema.

Vanskelig å spå utfallet

Russlands økonomi har de siste månedene vært under sterkt press, både som en følge av sanksjoner og mot-sanksjoner. Ved utgangen av 2014 hadde den russiske rubelen svekket seg cirka 40 prosent i forhold til den amerikanske dollaren.

Hva dette betyr for norske næringsutøvere i regionen er vanskelig å si, mener Vikeby:

- Det varierer vel litt avhengig av hva det handles i, og det er vel litt både og. Det er vanskelig å spå hvordan det vil slå ut, sier han.

Team Norway Nordvest-Russland ble etablert av Generalkonsultatet i Murmansk for halvannet år siden, for at det norske næringslivet skulle ha sitt eget møtested i regionen.

 

Rundt 30 norske virksomheter

Gjennom årenes løp har nærmere 30 norske virksomheter etablert seg i Nordvest-Russland, og ifølge konsulatet sysselsetter disse rundt 700 russiske statsborgere til sammen. I tillegg samarbeider en rekke bedrifter og virksomheter fra norsk side med russiske partnere.

For en drøy uke siden sendte Sparebank 1 Nord-Norge ut en børsmelding der de varsler en avsetning på 300 millioner kroner for å dekke mulige tap på engasjement i Russland. 

I forbindelse med børsmeldingen uttalte Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge, følgende:

- Krisen i russisk økonomi har ført til store problemer for mange russiske banker. Dette berører også Sparebank 1 Nord-Norges virksomhet.

Morten Vikeby, konsul for næringsliv, ved Generalkonsultatet i Murmansk, Russland
Morten Vikeby, konsul for næringsliv ved Generalkonsultatet i Murmansk.

Tags