Norge vil stramme inn reglene for forskning på Svalbard. Kineserne raser

Det kinesiske polarinstituttet forbeholder seg retten til å forske på hva de vil, skriver de i sitt høringssvar til ny forskningsstrategi for Svalbard. - Ny-Ålesund skal være et sted for klimaforskning, ikke alt mulig annet, sier direktør i Norsk Polarinstitutt. 

Norge vil ta et tydelig grep og sette strengere rammer for forskningen på Svalbard. Kina protesterer mot innblandingen, skriver Klassekampen torsdag. 

Norske myndigheter jobber med en strategi for en tydeligere norsk tilstedeværelse av forskere på Svalbard, i kjølvannet av en egen Stortingsmelding fra 2016 som skisserer en større norsk tilstedeværelse i nordområdene. 

Klima og polaravdelingen i Forskningsrådet har lagt en forskningsstrategi for Ny-Ålesund som nå skal ut på høring. Der ber de om at det kun skal forskes på naturfag i Ny­-Ålesund og at forskningen skal publiseres på engelsk.

Man ønsker heller ikke at noen skal forske på for eksempel Svalbardtraktaten, eller hvorfor Norge har sikret seg rett til den strategisk viktige øygruppa.

Kineserne protesterer på utkastet til forskningsstrategi. I sitt høringssvar skriver det kinesiske polarinstituttet at de forbeholder seg retten til å forske på hva de vil, inkludert samfunnsfag og juss, og de er dypt bekymret over ønsket fra Norge om at alle følger en ny norsk forskningsstrategi.

"Kina er en viktig aktør i Arktis, og vi mener Norge er forpliktet til å bygge opp og vedlikeholde et rettferdig og velorganisert styringssystem. Vi setter pris på norsk koordinering, men er for fri forskning som vi mener andre ikke skal påvirke. Å forlange publisering på engelsk mener Kina vil diskriminere andre språk", heter det i uttalelsen som er ført i pennen av Wei Long, nestleder i divisjon for internasjonalt samarbeid, ifølge Klassekampen. 

– Vi har merket oss at Kina har noen bekymringer, og tar høringsuttalelsene med i det videre arbeidet med strategien, sier avdelingsdirektør Rune Vistad i Klima- og polaravdelingen i Forskningsrådet til Klassekampen. 

Men han mener at en grundig strategi vil føre til mer og bedre forskning. 

 

Ole Arvid Misund, nettopp utnevnt til ny direktør ved Norsk Polarinstitutt. (Foto: Klima- og miljødepartementet).

- Norske myndigheter vil ta en større rolle i forskningen som foregår på Svalbard. Tydeliggjøre norsk lederskap i det som tross alt er norsk landområde, men samtidig slippe til andre norske og utenlandske forskningsinstitusjoner - på norske premisser, sier Ole Arve Misund, som er direktør ved Polarinstituttet som får oppgaven med å sørge for at de nye reglene, dersom de blir endelig vedtatt, overholdes. 

Premissene har sikter til er for eksempel at det kun skal tillates miljø- økosystem og klimarettet forskning i Ny-Ålesund. 

- Dette er ikke et forsøk på å stenge noen ute, men å tydeliggjøre rammene overfor forskere fra utenlandske institusjoner. Så registrerer jeg at kineserne vil forske på "hva som helst", i tillegg til det naturvitenskapelige. Men vi ønsker at Ny-Ålesund skal være et sted for klimaforskning som ikke forstyrrer naturen. Man ønsker ikke at Ny-Ålesund skal brukes til masse aktiviteter som ikke har noe med stedets særegenhet å gjøre.

Oppgavedeling

Misund understreker at de har god kontakt med de kinesiske forskningsmiljøene i Ny-Ålesund, og mener forskerne ikke vil merke den store forskjellen etter at den nye strategien er iverksatt. 

- King's Bay skal fortsatt  leie ut lokaler til utenlandske aktører, men heretter skal de dele oppgavene med Norsk Polarinstitutt, som blir det norsk vertskapet og får hovedansvaret med å tilrettelegge for både egne forskere og forskere fra andre land, sier han og utdyper:

- Forskere som kommer til Ny-Ålesund vil heretter bli tatt imot av Norsk Polarinstitutt og informert om hvilke prosedyrer de må følge, hvilke regler de må forholde seg til når det gjelder booking og hva som må rapporteres av aktiviteter og data. 

Polarinstituttet har endret sin organisasjon for å klare å ta den oppgaven:

- Vi har et helt nytt program for Ny-Ålesund, med en ny leder som skal se til at vi klarer å løse denne oppgaven, sammen med King's Bay. 

Forslaget er ute på høring og skal endelig vedtas av hovedstyret i Forskningsrådet før den blir iverksatt ut på våren. 

UD: Norge setter rammene

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet kommenterer saken slik overfor Universitetsavisa:

– Norge setter rammene for forskningsaktivitet på Svalbard. Norske myndigheter har siden 1960-tallet valgt å aktivt legge til rette for internasjonal polarforskning på Svalbard, blant annet gjennom utviklingen av Ny-Ålesund som forskningsplattform, sier Halvorsen.

UDs statssekretær sier forsknings­aktiviteten på Svalbard må skje i tråd med relevant norsk regelverk, herunder svalbardmiljøloven.

– Denne forvaltningen er fullt ut i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, herunder forpliktelsene i Svalbardtraktaten. Som fastslått i Svalbardmeldingen regulerer ikke Svalbardtraktaten forskning, sier Halvorsen.

Nøkkelord