Norge vil ha tilbake penger fra Northguider-rederiet

Northguider på grunn i Hinlopen. (Bilde: Lufttransport AS/NRK).  
Staten går til sak mot rederiet som eier Northguider og forsikringsselskapet. 

I romjula i 2018 gikk reketråleren Northguider på grunn i Hinopen-stredet på Svalbard. Takket være en redningsaksjon på grensen til det forsvarlige, ble alt av mannskap reddet. 

Men problemene stoppet ikke der, for den havarerte tråleren hadde olje, kjemikalier og annet miljøfarlig avfall ombord, som sto i fare for å lekke ut i det sårbare farvannet i Nordaustlandet naturreservat. 

Det ble ganske umiddelbart iverksatt en tømmeoperasjon der Northguider ble tømt for blant annet 330 kubikkmeter diesel.  

Men nå går staten Norge, ved Samferdselsdepartement, til tvistesak mot rederiet Opilio og forsikringsselskapet Gard for å få refundert utgifter som Kystverket er påført i forbindelse med tømmeoperasjonen, skriver Svalbardposten. 

Det ligger ingen kritikk av selve tømmeoperasjonen i søksmålet, sier prosessfullmektig hos regjeringsadvokaten, Knut Fredrik Haug Hustad til avisa. 

Vraket av Northguider ligger fortsatt i Hinlopen-stredet. Det har blitt gjort flere forsøk på å fjerne det, men foreløpig uten hell. 

Lovhjemmelen ligger i Svalbardmiljølovens §97. Tvistesaken går for Nord-Troms tingrett 10. og 11. mars. 

Also read

Nøkkelord