Kystverket: Havaristen Northguider er bedre sikret

Northguier skal nå være sikret mot "worst case scenario", ifølge Kystverket. (Foto: Kystverket/Lufttransport).
Northguier skal nå være sikret mot "worst case scenario", ifølge Kystverket. (Foto: Kystverket/Lufttransport).

Mannskapet på KV Svalbard har sikret tråleren Northguider for "worst case scenario". Båten og isen skal overvåkes videre.

Mannskap fra Kystvakten, Kystverket, rederiet og andre har montert tre ulike posisjoneringssystemer på havaristen Northguider som ligger på grunn i Hinlopenstredet nord på Svalbard.

Posisjoneringsutstyret er montert for å kunne følge eventuelle bevegelser, og kan også benyttes ved et «worst case scenario» der havaristen blir tatt av isen og det blir behov for å lokalisere vraket, sier Kystverket i en pressemelding.

Det er også gjennomført tiltak som gjør det enklere å få tak i havaristen ved et slikt scenario.

Blir liggende til august

– Det har ikke vært gjennomført lignende operasjoner i så krevende farvann før som vi kjenner til. Veien blir til mens vi går, og vi møter stadig nye utfordringer i det kalde klimaet. I løpet av det siste toktet opplevde mannskapet en effektiv temperatur på ned mot -43 grader, sier Rune Bergstrøm, ansvarlig for operasjonen ved beredskapsavdelingen til Kystverket i meldingen.

Bergstrøm forteller at man vurderte å starte fjerningen av havaristen tidligere,  men at man etter en grundig vurdering av sikkerheten til innsatspersonellet og de utfordrende klimatiske forholdene på denne tiden av året, avgjorde at havaristen skal fjernes i august.

Det ustabile været vi har opplevd under denne operasjonen viser at vurderingen var riktig. En bergingsoperasjon i denne perioden kunne blitt meget utfordrende og risikofylt, og sannsynligheten er stor for at operasjonen hadde blitt avbrutt underveis, fortsetter Bergstrøm.

Ytterligere redusert risiko

I tillegg til montering av posisjoneringssystemene har mannskapet fjernet ytterligere avfall og potensielt forurensende utstyr fra havaristen.

– Arbeidet med Northguider i Hinlopen har gitt oss ny kunnskap om operasjoner i så fjerntliggende, mørke og kalde områder. Et godt samarbeid mellom mannskapet på KV Svalbard, Kystverket, rederiet, bergingsselskap, forsikringsselskapet og lokale bidragsytere fra Longyearbyen har vært helt essensielt for å løse utfordringene i det ekstreme klimaet, sier Bergstrøm.

Arbeidet fortsetter

Fremover skal det settes opp et overvåkningsprogram for havaristen og isforholdene i området. Rederiet og forsikringsselskapet jobber også videre med bergingsplanen i samarbeid med Kystverket, og forbereder bergingsoperasjonen som skal gjennomføres i august.

Representanter fra Kystverket, rederiet, forsikringsselskapet, bergingsselskapet og lokale bidragsytere fra Longyearbyen deltok i operasjonen sammen med mannskap fra KV Svalbard. KV Svalbard er spesialbygd for operasjoner i arktiske farvann, og har blant annet isbryteregenskaper, heter det i meldingen fra Kystverket.

Nøkkelord