Norge og Grønland enige om kvoteavtale for 2016

Redusert blåkveitefiske, økning for brosme, ellers stort sett som for inneværende år. Det er essensen i fiskeriavtalen mellom Norge og Grønland for 2016.

 

Redusert blåkveitefiske, økning for brosme, ellers stort sett som for inneværende år. Det er essensen i fiskeriavtalen mellom Norge og Grønland for 2016.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker at hun er fornøyd med den nye avtalen, der kvotene for de aller fleste bestandene blir videreført på samme nivå som for 2015.

Kvotene for blåkveite ved Øst-Grønland blir likevel redusert med 100 tonn, til totalt 400 tonn, mens kvoten for kveite er redusert til 100 tonn.

Til gjengjeld har Norge fått en brosmekvote på 200 tonn, og blåkveitekvoten ved Vest-Grønland videreføres på 900 tonn. Torskekvoten på 1200 tonn videreføres, sammen med kvoten for uer. I tillegg har norske fartøy en bifangstkvote på 150 tonn.

Grønlands kvote i Barentshavet på 3500 tonn torsk, 900 tonn uer og 700 tonn sei videreføres som i 2015, med en bifangstkvote på inntil 260 tonn.

De to landene er enige om å fortsette, og videreutvikle, forskningssamarbeidet, som beskrives som godt, både på blåkveite, torsk, uer og makrell. De har også, nokså nylig, satt i gang et flerårig forskningsprogram om effekten klimaendringene har på fiskebestandene i Vest-Norden.

 

Tags