Nordnorsk teknologi posisjonerer seg i USA

Nordlandsdelegasjon i Washington, USA. (F.v: Øyvind Visnes (NFK Næringsavdelingen), Gunnar Jan Olsen (daglig leder Andøya Test Center), Per Tore Steinhaug (Andøya Test Center), Vidar Skjelstad (President Kongsberg Defense Inc USA), Odd Emil Ingebrigtsen (direktør BRUS), Ole Kolstad (stab NFK), Stian Elstad (daglig leder First Scandinavia), Ivan Burkow (adm. dir NORUT), Terje Steinsholt (direktør Futurum AS), Per Arne Haug (salgssjef Rapp Bomek AS)
President Donald Trump har varslet økning av USAs forsvarsbudsjett, og norsk industri posisjonerer seg. Norske myndigheter arrangerte nylig «Washington Defense Week», hvor norske bedrifter fikk møte representanter for amerikanske forsvarsinteresser. Der deltok en mannsterk delegasjon fra Nord-Norge, fra bedrifter som håper på en bit av budsjettkaka.


President Donald Trump har varslet økning av USAs forsvarsbudsjett, og norsk industri posisjonerer seg. Norske myndigheter arrangerte nylig «Washington Defense Week», hvor norske bedrifter fikk møte representanter for amerikanske forsvarsinteresser. Der deltok en mannsterk delegasjon fra Nord-Norge, fra bedrifter som håper på en bit av budsjettkaka.

President Trump signaliserte i sitt nylige budsjettutkast at han ønsker å øke USAs forsvarsbudsjett med 54 milliarder dollar, eller nærmere 10 prosent. I Kongressen ventes solid flertall for økningen, og forsvarsindustrien jubler. Også norsk forsvarsindustri er begeistret, og klar til å delta.


Møteplass for forsvarsindustrien

«Washington Defense Week» er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, ambassaden, det norsk-amerikanske handelskammeret i Washington og norske forsvarsindustribedrifters interesseorganisasjon NADIC. Arrangementet er en møteplass for norske bedrifter og representanter for den amerikanske forsvarsindustrien og amerikanske myndigheter. Rundt 50 norske bedrifter deltok på programmet,  som blant annet inneholdt møter på Capitol Hill og ved Boeings hovedkontor utenfor Washington.

Nordnorsk deltakelse var initiert av BRUS (Bodøregionens Utviklingsselskap) og Nordland Fylkeskommune.

Delegasjonen hadde deltakere fra Andøya Test Center, Rapp Bomek (Bodø), First Lego League (Bodø) NORUT (Tromsø-Bodø-Narvik)og Futurum (Narvik/Ofoten). Dette er bedrifter med produkter og tjenester som kan være relevante for såkalte gjenkjøpsavtaler, industrisamarbeidsavtaler som inngås når det norske forsvaret kjøper materiell og tjenester fra USA.


Vil etablere klyngenettverk

BRUS og Nordland Fylkeskommune arbeider med å etablere en klynge av nordnorske bedrifter som kan levere til Forsvaret og dra nytte av slike avtaler. Et aktuelt eksempel er Norges forestående kjøp av fem P-8 Poseidon overvåkningsfly fra Boeing, den framtidige erstatningen for Orion-flyene som er stasjonert på Andøya.

- Boeing skal bruke store beløp i Norge. Målet vårt er at deler av dette skal bli salg eller prosjekter for bedrifter i nord, sier Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i BRUS, som sammen med Ole Kolstad fra Nordland Fylkeskommune har planlagt Washington-besøket.

BRUS, NORUT og Opscom Systems arbeider også med et droneprosjekt som skal forbedre og forenkle flyplassdrift.

- Målet er at prosjektet skal integreres med Remote Tower Control (fjernstyrt flykontrolltårn, red.anm.) som nå etableres i Bodø og bidra til å forbedre denne tjenesten samt skape lokale verdier og arbeidsplasser. Blir dette vellykket, er det et globalt marked for et slikt dronekonsept, sier Ingebrigtsen.


Nøkkelord