Nordnorsk selskap forventer å tjene penger på rubiner i 2020

Grønlandske rubiner. LNS forventer å gå i pluss på Grønland i løpet av 2020. Foto: LNS

Greenland Ruby AS, som er eid av Leonhard Nilsen & Sønner (LNS), forventer å tjene penger på rubinprosjektet på Grønland i løpet av året. - Vi er i ferd med å lande noen store avtaler, sier administrerende direktør Frode Nilsen.

Leonhard Nilsen & Sønner på Grønland

Gruveprosjektet på Grønland ble initiert allerede i 2012, da LNS kjøpte opp Greenland Mining Services (GMS).

LNS Greenland (LNSG) var deleier i True North Greenland AS (TNGG), som også var eid av canadiske True North Gems.

LNSG og Greenland Venture overtok lisensen til å drive gruvevirksomhet i Aappaluttoq etter at TNGG gikk konkurs i 2016.

Nå er LNS-gruppen ansvarlig for nesten hele prosjektet.

Selskapet har foreløpig ikke realisert et større salg av rubiner, og er derfor finansiert via lån fra morselskapet Greenland Ruby DK ApS og søsterselskapet LNS Greenland AS.

Administrerende direktør i LNS, Frode Nilsen. Foto: LNS
Frode Nilsen, administrerende direktør i LNS.

Frode Nilsen, administrerende direktør i LNS, forteller til High North News at de snart lander noen store avtaler med rubin-distributører

- Produksjonen går for fullt og vi selger allerede en god del, men vi er avhengige av avtaler med større distributører for å få opp salgsvolumet, forteller han.

- Rubinene er mottatt veldig godt i markedet. Vi har jobbet veldig hardt med å gjøre prosjektet bærekraftig og transparent. Ikke minst har det vært viktig å fortelle historien hvorfor grønlandske rubiner er unike. Vi er alltid opptatt av at det vi holder på med er clean business.

Selskapet har blant annet skrevet en avtale med grønlandske myndigheter som utgjør et rammeverk for hvordan det skal opptre, både overfor myndigheter og lokalbefolkning. Det har også opprettet et eget miljøfond som en del av overskuddet skal gå til, forteller han til High North News. 

Utfordringer som ny aktør

Nilsen forteller at den største utfordringen er å komme inn i markedet som en ny aktør.

En annen utfordring er at de har tatt rubinene til et høyere nivå enn hva de tenkte i utgangspunktet. I starten hadde de tenkt å selge rubinene ubehandlet, men nå videreforedler de dem før de sender dem ut i markedet. Det tror han vil lønne seg på sikt.

- Vil noen av verdiene dere henter ut tilfalle det grønlandske folket?

- Vi har kun ansatt grønlendere i prosjektet vårt ved Aappaluttoq, og så betaler vi royalties av det vi henter ut av verdier, som går til grønlandske myndigheter. Det er veldig viktig for oss at det blir noe igjen i de områdene vi investerer i.

Ståltro på prosjektet

Konsernet har investert et betydelig beløp i dette prosjektet og håper at dette skal bli en god inntektskilde etter hvert. Selskapet har også en stor forekomst av anortositt i sitt lisensområde, noe de har tenkt å hente ut på sikt.

- Vi har ståltro på dette prosjektet. Vi er alltid langsiktig i de prosjektene vi går inn i. Dette skal være et godt prosjekt for både Grønland og konsernet. Vi forventer å tjene penger i løpet av året når de store avtalene våre kommer seg på plass.

Anortositt

Anortositt er en magmatisk bergart som hovedsakelig består av plagioklas (75-95%). Plagioklas er en betegnelse på en serie sammensetninger mellom mineralene albitt og anortitt. (Wikipedia)

Anortositt er et stoff som kan brukes til produksjon av glassfiber og aluminium, og det finnes allerede en anortositt-gruve lenger nord på Grønland, nær Kangerlussuaq.

Dette skal være et godt prosjekt for både Grønland og konsernet.
Frode Nilsen, LNS

Les også

Nøkkelord