Nordisk ministermøte i Tromsø

Landbruks- og matminister Sandra Borch skal åpne morgendagens møte i det nordiske ministerrådet for fiskeri og havbruk, jordbruk, mat og skogsbruk, som utgjør et samarbeid mellom 20 nordiske ministerier. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Onsdag samles ti statsråder i Tromsø til møte i Nordisk ministerråd. Matsikkerhet i kjølvannet av Ukraina-krigen vil være fremst på agendaen.

Nordisk ministerråd er det offisielle samarbeidsorganet for regjeringene i Norge, Finland, Sverige, Danmark og Island. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representerte.

I år har Norge formannskapet i rådet, og onsdag holdes dets årlige sommermøte i Tromsø, skriver regjeringen i en pressemelding.

Til møtet kommer totalt ti statsråder innenfor sektorene fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk.

Fra norsk side deltar fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Matsikkerhet i urolige tider

Hovedtema for møtet vil være matsikkerhet med Ukraina-krigen som bakteppe. Overordnede spørsmål er hvordan endrede geopolitiske forhold i Norden vil påvirke nevnte sektorer, og hvordan disse må forholde seg til ringvirkningene.

Blant annet vil tidligere diplomat Kai Eide holde en innledning om Ukraina-krigens konsekvenser for Norden, og Knut Storberget, tidligere justisminister og nå statsforvalter i Innlandet, skal snakke om utfordringer for forvaltningen i lys av pandemi, energikrise og krigen.

Ministrene skal blant annet drøfte et felles nordisk brev til FNs høynivåforum for effektiv multilateralisme om matsystemenes betydning for de globale bærekraftsmålene, samt om arealkonflikter og nedbygging av matjord.

LES OGSÅ:

Nøkkelord