– Nord-Norge kan bli en ny grønn vekstregion

– En stat som Norge må stille større krav til de som utvikler og videreutvikler våre naturressurser, og sikre at det skapes ringvirkninger som merkes lokalt, sier Jonas Gahr Støre. (Foto: Arbeiderpartiet)
Nord-Norge kan bli en nye grønn vekstregion, eksempelvis innenfor næringer som batterier, hydrogen, bærekraftig reiseliv og mineralutvinning. Innen etablerte næringer som fiskeri, sjømat, skipsfart og reiseliv må politikken i større grad bidra til å skape lokale arbeidsplasser og verdiskaping, skriver Ap i vekstplanen. (Foto: Arbeiderpartiet). 

Arbeiderpartiet lanserer ny vekstplan for Norge-Norge, med ni satsninger for vekst og verdiskaping i landsdelen. 

Arbeiderpartiet lanserte torsdag sin vekstplan for Nord-Norge. Planen for den nordligste landsdelen er den første i rekken av vekstplaner for landets ulike regioner, varslet partileder Jonas Gahr Støre under en digital pressekonferanse. 

Vekstplanen for Nord-Norge inneholder Aps konkrete forslag som skal bidra til vekst og næringsutvikling innen ni hovedsatsinger. Det handler blant annet om fiskeri- og sjømat, fornybar energi, kunnskap, reiseliv, romindustri og transport. 

– Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, men uten flere arbeidsplasser er en slik satsing bare tomme ord, sa Støre. 

 Arbeid er hovedsatsingen, også i Nord-Norge. Vi mener Nord-Norge kan bli en ny grønn vekstregion innenfor næringer som batterier, hydrogen bærekraftig reiseliv og mineralutvinning. Vi har også de kjente næringene som fiskeri, sjømat, skipsfart og reiseliv hvor vi har større ambisjoner for å få til lokale arbeidsplasser og verdiskaping, med større ringvirkninger fra investeringene som kommer.

På pressekonferansen var også tre stortingsrepresentanter fra de nordligste fylkene, deriblant nestleder i Arbeiderpartiet og førstekandidat for Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran. 

 Vi skal utvikle landsdelen med tusenvis av nye arbeidsplasser, innen industri, sjømat og romteknologi, og sørge for at staten stiller opp på en helt annen måte enn bare gjennom skattekutt til de som har mest fra før, sier Skjæran. 

Satsing på nye energibærere

Arbeiderpartiet trekker fram Nord-Norge som en ny grønn energiregion og det legges særlig vekt på hydrogen og batteri. 

Det har allerede blitt investert stort i batterifabrikken Freyr i Mo i Rana. Hydrogenprosjekter er i gang i Narvik, Glomfjord og Berlevåg.

I vekstplanen heter det at Arbeiderpartiet vil legge til rette for en nord-norsk batteriverdikjede, ved å styrke eksportfinansieringstilbudet og øke de statlige investeringene til kommersialisering og skalering av industriprosjekter. 

Ap vil videre arbeide for å gjøre Svalbard til «utstillingsvindu» for grønne energiløsninger, som hydrogen, samt etablere et nytt testsenter i nord for bruk av hydrogen i transportnæringen.

Førstekandidat for Finnmark Arbeiderparti, Runar Sjåstad trakk frem intensjonsavtalen Varanger kraft har med lokalstyret på Svalbard, og sier det i fremtiden kan bli mulig å bytte ut kullkraftverket på Svalbard som bruker kull som energikilde, med hydrogen eller ammoniakk produsert på vindkraft i Berlevåg. 

– Skal vi få dette til er vi nødt til å ha nødvendig infrastruktur på plass. Vi må ha 420 kV kraftledning helt fram til Nesseby i Øst-Finnmark, konstaterte han. 

Fiskeri- og sjømatnæringene

I planen trekker Arbeiderpartiet videre fram satsinger innenfor fiskeri -og sjømatnæringene. Partiet har som mål å doble verdiskapningen fra havbruk innen 2030 og vil dessuten utarbeide en ny stortingsmelding for kvotesystemet.

 Kysten trenger en ny kurs. Vi trenger en mer rettferdig fordeling. Fisken tilhører folket i felleskap. Vi trenger fortsatt en variert flåte og sikre at det er mulig å komme seg inn i fiskeriene som ung. Vi må ha muligheter for bedre og bredere rekruttering, sa førstekandidat for Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth.

Myrseth mener fiskerinæringa mangler forutsigbarhet. Hun henviste til kvotemeldinga regjeringen la fram i fjor vår, nærmest samtidig som at Riksrevisjonen kom med sin kritikk av fiskeriforvaltninga.

 Vi har lansert at vi trenger en ny gjennomgang av kvotemeldinga. Det vil bli med fokus på rettferdig fordeling, la hun til. 

– Vi skal lytte til Riksrevisjonens kritikk som sier at de store har blitt større. I tillegg må vi ta inn bærekraftelementet. Det er viktig for framtida til fiskeri og havbruksnæringa. 

Ifølge vekstplanen vil Ap inngå aktive klimapartnerskap med fiskeflåten, der staten stiller opp med støtte til omlegging til lav- og nullutslippsteknologi.

Her er Aps ni hovedsatsinger:

Mer av verdiskapingen skal bli igjen i nord.

Verdensledende kunnskapsmiljøer og utdanning nært folk.

Fisk og sjømat: økt verdiskaping og mer bærekraft som kommer fellesskapet til gode.

Satsing på fornybar energi og mineraler som trengs i det grønne skiftet

Nye energibærere og nord som spydspiss: hydrogen og batteri.

Et sterkere reiseliv etter krisen

Nord-Norge som sentrum for norsk romindustri.

Trygg og klimavennlig transport og bredbåndsutbygging i nord.

Sirkulærøkonomi og karbonfangst

Kilde: Arbeiderpartiets vekstplan for Nord-Norge.

Les også

Nøkkelord