Nofima har utviklet nitrogenmåler for akvakultur

Nofima har vært med på å utvikle en helautomatisk sensor som måler nitrogenforbindelser i resirkulert vann.
Nofima har vært med på å utvikle en helautomatisk sensor som måler nitrogenforbindelser i resirkulert vann, skriver Kyst.no.
Dette er den første sensoren som er utviklet spesielt med den sensitivitet og nøyaktighet som er nødvendig for akvakultursystemer. Hittil har teknologien vært hentet fra vannbehandlingsbransjen, og ikke vært tilpasset akvakultur, melder Nofima i en pressemelding. 
 Denne teknologien blir stadig mer relevant ettersom lukkede anlegg er under uttesting og oppbygging. I lukkede anlegg på land brukes det resirkuleringssystemer, og i slike system er gode vannkvalitetsmålinger helt nødvendig for å ivareta fiskens velferd, mener selskapet.