NHO ber Rana Kommune akseptere gruvedommen

Regiondirektør Ivar Kristiansen og styreleder Arve Ulriksen i NHO Nordland ber innstendig om at Rana kommune ikke må anke dommen fra Lagmannsretten, som kom i forrige uke.Regiondirektør Ivar Kristiansen og styreleder Arve Ulriksen i NHO Nordland ber innstendig om at Rana kommune ikke må anke dommen fra Lagmannsretten, som kom i forrige uke.

- Rana Gruber AS er et stort og viktig selskap som nå bør få anledning til å konsentrere seg om å utvikle bedriften videre, skriver Kristiansen og Ulriksen i en felles pressemelding.

Det var i slutten av forrige uke at Rana Gruber AS vant over Rana kommune i en eiendomstvist som har pågått i flere år.

NHOs regiondirektør Ivar Kristiansen og styreleder Arve Ulriksen beskriver seieren som klar og tydelig, og skriver i pressemeldingen at rettsprosessene har vært meget krevende for Rana Gruber AS.

- Det har kostet store ressurser og vært tidkrevende for eiere, selskapets ledelse og ansatte.

- Det er NHO Nordlands oppfatning at dommen i Lagmannsretten vil bli stående som følge av domstolens entydige konklusjoner. Etter domsavsigelsen foreligger det etter NHO Nordlands oppfatning svært lite som tyder på at saken vil kunne få noen ny vurdering i Høyesterett, mener regiondirektøren og styrelederen.

- NHO Nordland vil av flere grunner nå innstendig anbefale at dommen i Lagmannsretten ikke ankes. En anke vil på nytt påføre Rana Gruber AS ulemper, kostnader og tidstap som vil skade bedriften. Både Rana-samfunnet og hele Nordland vil ha alt å tjene på at partene i konflikten aksepterer Lagmannsrettens dom, mener Ulriksen og Kristiansen.

Tags