NATO’s nye Atlantic Command erklært operasjonell: - NATO vil styrke sin evne ved hjelp av USA

Kontreadmiral Andrew Betton (t.v) og Viseadmiral Andrew Lewis ved Joint Force Command Norfolk markerer at kommandoen er operativ. JFCNF ble etablert i 2019 og ledes av viseadmiral Andrew Lewis som også leder USAs andre flåte. (Foto fra U.S. Navy: Mass Communication Specialist 1st Class Theodore Green/Released).

Forsker Paal Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier sier NATOs nyeste kommando Joint Force Command Norfolk vil trekke på ressursene til den amerikanske andre flåten som kommandoen er samlokalisert med.  

NATOs nyeste kommando for Atlanteren Joint Force Command Norfolk (JFCNF) ble erklært operasjonell torsdag denne uken. Kommandoen er det første NATO-hovedkvarteret dedikert til Atlanteren siden 2003 og den eneste operasjonelle NATO-kommandoen i Nord-Amerika. 

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier kommandoen vil sørge for at viktige ruter for forsterkninger og forsyninger fra Nord-Amerika til Europa forblir sikre.

I et intervju High North News tidligere har omtalt trakk Stoltenberg fram etableringen som en av tingene NATO gjør for å styrke sin evne til å operere og være tilstede i nordområdene.  

Hovedkvarteret skal opprettholde beredskap og beskytte sjøveiene mellom Europa og Nord-Amerika. Den vil gi sammenhengende kommandoordninger for allierte styrker, opprettholde situasjonsforståelse, gjennomføre øvelser og utarbeide operasjonsplaner over store geografiske områder fra den amerikanske østkysten forgi havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia (GIUK-gap) og inn i Arktis, skriver NATO i en pressemelding.  

Ifølge pressemeldingen vil Allied Maritime Command (MARCOM) i Storbritannia fortsatt ta seg av dagligdagse maritime operasjoner. 

Tett på USAs andre flåte

Forsker Paal Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole sier til High North News at Joint Force Command Norfolk sannsynligvis kommer til å få ansvar for allierte operasjoner i Atlanteren og nordover mot Barentshavet i en krise eller krig. 

NATO vil styrke sin evne ved hjelp av USA.
Paal Sigurd Hilde, Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

JFCNF er imidlertid en relativt liten del av NATO i fredstid, sier Hilde som påpeker at kommandoen har få faste NATO-hjemler og i stor grad vil støtte seg på U.S. Second Fleet  [Den amerikanske andre flåten journ.anm.] som kommandoen samlokaliseres ved i Norfolk i delstaten Virginia. 

Paal Sigurd Hilde, Associate Professor, Norwegian Institute for Defence Studies (IFS).
Paal Sigurd Hilde er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

USAs andre flåte med ansvarsområde for Nord-Atlanteren og nordområdene ble reetablert i 2018 etter å ha vært inaktiv siden 2011. Reetableringen var blant annet knyttet til det økende fokuset på russisk sjømakt i Barentshavet og Nord-Atlanteren.  

– Kommandoen er veldig tett knyttet til US Second Fleet. Den vil derfor kunne samarbeide og trekke på deres ressurser.  

– Fra NATOs perspektiv er Joint Force Command Norfolk ganske liten, men den kan få en høyere profil i årene som kommer. Når kommandoen tar styring i en eventuell krise eller krig vil flere mennesker kobles på og da vil også USAs Second Fleet kunne få en NATO-hatt på seg og lede på vegne av NATO gjennom JFCNF. 

Hilde mener opprettelsen av kommandoen i en viss grad kan sees i sammenheng med USAs økende fokus på den europeiske delen av Arktis, men at etableringen også henger sammen med den generelle utviklingen i europeisk sikkerhet, fra Ukraina-krisen i 2014 og flere medlemsland, inkludert Norge, sin vektlegging av NATOs evne til å operere i det maritime. 

– Norge var et av foregangslandene i å uttrykke behovet for større vektlegging av det maritime domenet i NATO. Fra 2016 og NATO-toppmøtet i Warzawa fikk man beslutninger om at NATO skulle legge mer vekt på det maritime og styrke alliansens evne til å operere i dette domenet, blant annet gjennom etableringen av Joint Force Command Norfolk.  

Flaggkommandør Ståle Pedersen fra Norge er sjef for operasjoner ved JFCNF, opplyser Forsvarets forum.

Russland og NATO

NATO-forskeren mener opprettelsen av den nye hovedkvarteret nok utgjør liten forskjell for Russland og sier han ikke kjenner til at det har vært store reaksjoner fra russisk side. 

– Fokuset for Russland er heller mer vendt mot USAs andre flåte. Samtidig er det viktig å huske at Russland ikke skiller så ofte mellom USA og NATO, blant annet når det gjelder øvelser i Barentshavet og hvorvidt dette blir gjennomført av NATO-land eller generert fra mer sentralt hold i NATO.  

Also read

Nøkkelord