Nato-møte ved russegrensa

Soldater ved Garnisonen i Sør-Varanger, òg kjent som grensevakta, overvåker den norsk-russiske grensa mellom Finnmark og Murmansk oblast. I dag får de besøk av nøkkelledere i Nato. (Foto: Forsvaret)

I dag møtes sentrale ledere i Natos kommandostruktur og Nato-land ved Pasvik grensestasjon på grensa til Russland. Her skal de drøfte hvordan sikkerhetssamarbeid i nordområdene kan styrkes.

Denne onsdagen foregår et særegent Nato-møte ved den norsk-russiske grensa – og slik alliansens nordflanke.

Her skal sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo, treffe sine motparter fra Natos kommandostruktur, USA, Frankrike, Nederland og Sverige.

Møtet handler om forsterket sikkerhetssamarbeid i nordområdene, og finner konkret sted ved Pasvik grensestasjon til Garnisonen i Sør-Varanger. Grensevakta skal også gi en orientering om sitt arbeid, og drive snøskutertrening.

Denne nordlige samlingen for militære nøkkelledere i alliansen settes i forbindelse med den norskledede øvelsen Joint Viking og den britiskledede øvelsen Joint Warrior – som begge startet i Nord-Norge tidligere denne uka.

Totalt øver nå rundt 20.000 norske og allierte soldater på å forsvare Norge.

– Vi ser at de allierte i større grad vender blikket nordover. De ønsker å operere, trene og øve oftere og mer i våre nærområder. Det er bra og svært ønskelig for Norge, sier Odlo i en pressemelding. 

LES OGSÅ:

Nøkkelord