Narvik-protest mot Bodø-ønske

Bodø ber Siv Jensen om hjelp til å få opprettet et teknologisk fakultet. Narvik synes det er en dårlig idé, skriver Fremover.

Utgangspunktet for henvendelsen til regjeringen er dens nei til å ta ned arbeidsgiveravgiften fra 7,9 til 5,1 prosent, slik det var ønsket både fra Bodø og Tromsø. Nå ber Bodø Næringsforum om kompensasjon, og et av punktene er ifølge Fremover et teknologisk fakultet på Universitetet i Nordland, gjerne i samarbeid med Høgskolen i Narvik, og som skal ha så høy kvalitet at det kan konkurrere med NTNU i Trondheim.

Rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik Holdø, kommenterer utspillet slik overfor Fremover: - Dersom regjeringen har disse pengene, så bør de heller sendes til Narvik. Å bygge opp et teknologisk fakultet er svært ressurskrevende, og det kan ikke være fornuftig å gjøre det når Narvik er så nært.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: