"Narvik har et forklaringsproblem"

Narvik stemte imot Harstads ønske om å bli eget fakultet

Førsteamanuensis og leder i forskerforbundet ved Høgskolen i Harstad, Baard Herman Borge, uttrykker stor frustrasjon over Narviks måte å behandle Harstad på i fusjonsprosessen med Universitetet i Tromsø, skriver Fremover. 

-- Narvik har et forklaringsproblem, sier Borge. 
Borges frustrasjoner kommer til syne på Høgskolen i Harstads egen hjemmeside. 
Helt siden dag én i forhandlingsprosessen mener nemlig Borge å ha sett et mønster i holdningen fra ledelsen i Narvik: 

- Et ensidig fokus på å få igjennom egne krav som gjelder campus Narvik, og full lojalitet til universitetsledelsens avvisende holdning overfor Harstads krav om å få et eget fakultet. 
Dersom det i styremøte tirsdag blir vedtatt at Harstad ikke blir et eget fakultet, vil det bety at Høgskolen i Harstad heller ikke får et eget styre, melder Fremover.