Arne O. Holm mener Når du nå reiser nordover, næringsminister Vestre, bør pekefingeren ligge igjen hjemme

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
Næringsminister Jan Christian Vestre reiser i dag til Kirkenes for å møte næringslivet etter den russiske invasjonen i Ukraina. (Foto fra Vestres besøk i Nordland i fjor: Hilde-Gunn Bye)

Kommentar: I dag møter næringsminister Jan Christian Vestre næringslivet i Øst-Finnmark. Kanskje har han med seg noen kompensasjonsmidler til et hardt rammet næringsliv. Men i bagasjen finnes også en ganske historieløs forståelse av norsk-russisk næringslivssamarbeid.

Forut for besøket har Vestre latt seg intervjue av E24. Her løfter han pekefingeren mot norsk næringsliv som har satset på det russiske markedet.

– Med enhver næringsvirksomhet er det knyttet risiko. Mange bør jo ha fått med seg hva Putin har foretatt seg i flere år nå, og næringslivet bør gjøre seg noen tanker om det, sier næringsministeren.

Jeg er ganske sikker på at næringslivet i nord har fått med seg hva Putin har gjort de siste årene.

Som regjeringen ønsket

Men de har også fått med seg hva skiftende regjeringer har ment om næringssamarbeid mellom Norge og Russland.

For næringslivet i nord har gjort nøyaktig det regjeringen gjennom flere tiår har ønsket. De har satset på handel med Russland.

Det er ikke slik at det næringslivet som nå står i fare for å kollapse etter den russiske invasjonen i Ukraina ble etablert i fjor. Eller i forfjor for den saks skyld. Det er et næringsliv bygd opp over mange tiår, i tråd med offisiell norsk politikk.

Et næringsliv bygd opp over mange tiår.

Både for å styrke økonomien og bærekraften i Finnmark og av hensyn til sin egen økonomi, men også som et ledd i samarbeidet mellom Norge og Russland.

Går vi tilbake til nordområdepolitikkens barndom er signalene krystallklare.

Det vil også være ønskelig med etablering av russiske selskaper i Norge og stimulerende tiltak til dette, og videre tilrettelegge for etablering av norske bedrifter i Russland.

Ordene tilhører tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, og ble servert i Stortinget i mars 2007.

Samarbeid tar tid

En annen tid, selvfølgelig, men næringssamarbeid over landegrensene tar tid.

– Noe av det som burde være innlysende i så måte, er å foreta en gjennomgang av statuttene for investeringsfondet for Nordvest-Russland, slik at fondet blir en pådriver for etablering av ulik type industri i området – på begge sider av grensen, la Støre blant annet til.

Næringslivssamarbeidet over grensene tar seg gradvis opp, og oppfordringene fortsetter å strømme på fra politisk hold, også etter 2014.

I 2016 er det Barentssekretariatet som minner om at de gjerne hjelper til.

– Næringssamarbeidet over den norsk-russiske grensen har lange tradisjoner og har vært et viktig satsningsområde i Barentssamarbeidet. Regionens mangfoldige tilgang på naturressurser både på land og til havs, åpner for utvikling av nye og bærekraftige næringer, skriver sekretariatet på sine hjemmesider i mars 2016.

Menyen av mulige samarbeidsprosjekter er rikholdig, alt fra marine ressurser, fiskeindustrien i Murmansk, den russiske fiskeflåten, nordlig sjørute og olje og gass, i tillegg til reiseliv.

Gudene skal vite at de ble heiet fram.

Har du et norsk-russisk næringsprosjekt? Kontakt oss for mer informasjon om samarbeid og finansiering, avsluttes innlegget fra det statlige Barentssekretariatet.

Geopolitisk betydning

I april 2017 reiste næringsminister Vestres forgjenger, Monica Mæland, sammen med en stor norsk delegasjon til Russland. Før avreisen ga hun denne beskrivelsen av næringssamarbeidet med Russland:

Det pågår fremdeles næringssamarbeid i mange sektorer. Møtet i norsk-russisk økonomisk kommisjon i Moskva er viktig i denne sammenhengen. Samhandelen mellom Norge og Russland ble redusert som følge av krisen i Ukraina, men det pågår fremdeles næringssamarbeid i mange sektorer. Møtet i norsk-russisk økonomisk kommisjon i Moskva er viktig i denne sammenhengen, sa Mæland før hun reiste til Moskva.

Under besøket i Russland understreket Monica Mæland at det var på tide å gjenoppta og styrke det norsk-russiske næringssamarbeidet.

Et annet statlig organ, Innovasjon Norge, evaluerte så seint som i 2019 effekten av statlig virkemiddelbruk i det norsk-russiske næringslivssamarbeidet. Rapporten gir tommelen opp i sin konklusjon, men peker også på den geopolitiske betydningen av offentlig hjelp til et slikt samarbeid.

I tider med stor ustabilitet i geopolitiske spørsmål og uro knyttet til forholdet mellom stormakter og mindre land, er slike virkemidler av betydning, skriver Innovasjon Norge.

Jeg kunne fylt på med sitater, men jeg tror du allerede har skjønt poenget, Jan Christian Vestre. Du er selv en dreven forretningsmann, og vet at det tar tid å bygge verdier.

Brått og uventet

Invasjonen i Ukraina kom brått og uventet på de aller fleste.

Så ja, næringslivet i nord har investert med høy grad av risiko. Det er en del av den nordnorske gründerånden.

Men gudene skal vite at de er blitt heiet fram av det politiske Norge.

Pekefingeren bør du derfor la bli igjen hjemme når du i dag reiser til Kirkenes.

Mer fra Arne O. Holm:

Nøkkelord