Næring i nord og en festbrems

Venstres Arne Ivar Mikalsen sier seg enig med Ivar Kristiansen, som er lei gjentatte festtaler om framtidens Nord-Norge. Men Venstre vil ikke gå på oljefest med Ivar, de vil forløse noen av de andre mulighetene i landsdelen.

Regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland uttaler i diverse media sist uke at han er lei av gjentatte festtaler om framtidens Nord-Norge. Han (og vi) har sett taler, konferanser og rapporter han (og vi) anser som nesten å ha vært uten konkret innhold. Kristiansen er i tillegg redd for å bli oppfattet som festbrems. Vi er helt enig med han. Det er nok festtaler nå. Venstre har lenge pekt på mulighetene Nordland har, da utenom olje og gass. Der vil vi nok ikke gå på fest med Kristiansen, men vi bidrar gjerne til å forløse noen av de andre muligheten som ligger her. Det er mange!

Men først. Hva er problemet? Nordland og Nord-Norges utfordringer er sammensatt. Tilgangen på naturressurser er ekstrem, da i positiv forstand. Slik sett er potensialet for utvikling i landsdelen svært god. Samtidig ser vi at landsdelen har problemer med å utløse dette. Det er det flere grunner til.

Vi vet at det mangler nok kompetent arbeidskraft. Det er langt til markedene. Infrastrukturen som skal korte ned avstanden er ikke tilfredsstillende. Forsknings og innovasjon i nordnorsk produksjon er lav. Nordnorsk næringsliv mangler kapital. Disse utfordringene representerer marked- og systemsvikt som bidrar til å forhindre at verdiskapingspotensialet i landsdelen kan utnyttes fullt ut. Så hva gjør vi da? Hvordan får vi festen i gang?

Jeg vil si: Les Kunnskapsinnhenting – Verdiskaping i nord. Deretter, les den en gang til. Der er det beskrevet så mange muligheter, at vi er ikke i nærheten av å kunne gjøre alt med de heroiske sjelene som bor her i dag!

Er det ett sted vi nordlendinger spesielt må se til, så er det havet. Helst nedi havet, inkludert havbunnen. Der er det utrolige muligheter! Men dette skal og må skje i pakt med naturen, ikke på tvers av den. Gjør vi det, har vi en bærekraftig og fremtidsrettet fest på gang i Nordland og Nord-Norge. Venstre er klare. Vi skal hjelpe til. Vi har fattet konkrete vedtak i partiet som bygger opp om dette.

For å nevne noen få:

- Ha et løft for Nord-Norge og nordnorsk næringsliv på offentlig næringsrelevant forskningsinnsats og tilrettelegging for forskning i næringslivet. 

- Innføre et nytt arealsystem på en måte som ivaretar legitimiteten til havbruksnæringa både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

- Tiltak for å styrke tilgangen til "særskilt" risikovillig kapital. 

- Utvikle infrastruktur som sikrer gode transportruter mot øst og mot sør.

 

Venstre mener i fullt alvor at potensialet for samlet omsetning for de marine næringene kan bli i størrelsesorden 100 milliarder kr i 2030 og 310 milliarder kr i 2050 hvis man tar de riktige grepene allerede nå. Vi skal være med.

 Gjør vi disse valgene nå, anslår vi at veksten i aktiviteten medfører en vekst i sysselsettingen i marin sektor til om lag 23.000 ansatte i 2030 og om lag 52.000 ansatte i 2050. For 2030 innebærer dette en økning på 9.500 ansatte sammenlignet med dagens nivå.

Nordland er mulighetens fylke. Nord-Norge er mulighetens landsdel. Både til hverdags og fest!

 

 

Tags