- Naboskapet med Russland tåler uenighet, sier Børge Brende

Neste års Kirkeneskonferanse blir nummer ti i rekken, og utenriksminister Børge Brende er den som skal innlede på åpningen. Her hilses han velkommen til årets konferanse av ordfører Rune Rafaelsen. (Foto: Arne O. Holm)
Kirkenes: - Jeg har opplevd at et godt naboskap tåler uenighet. I vanskelige tider er det viktig å opprettholde kontakten. Her spiller båndene over grensa en stor rolle.

Kirkenes: - Jeg har opplevd at et godt naboskap tåler uenighet. I vanskelige tider er det viktig å opprettholde kontakten. Her spiller båndene over grensa en stor rolle.

Slik beskrev utenriksminister Børge Brende forholdet mellom Norge og Russland da han åpnet Kirkeneskonferansen onsdag ettermiddag. Bare noen mil fra den grensa til naboen i øst roste utenriksministeren innsatsen fra befolkningen i Finnmark og i Kirkenes spesielt.

Nord er bærebjelken

- Folk-til-folk-samarbeidet er bærebjelken i samarbeidet med Russland. Folk i Finnmark og Kirkenes har vært utrettelig i tilretteleggingen av samarbeidet med Russland. Dette legger grunnlaget for et fortsatt samarbeid med Russland, sa Børge Brende.

- I Kirkenes er ikke forholdet til Russland et teoretisk begrep, men en daglig hendelse.  Politiske forhold svinger, men naboskapet til Russland står fast. Dere i nord sørger for at dette videreføres, også under vanskelige forhold. Det vil dere fortsette med. Det er til det beste for regionen, for landet og for Russland, la han til.

Børge Brende understreket at samarbeid og godt naboskap er den foretrukne formen for sikkerhetspolitikk.

Verden rykker stadig nærmere

- Denne høsten og vinteren har befolkningen i Kirkenes fått merke at verden rykker nærmere og nærmere. Dere har vist at dere ikke bare har en åpen holdning til naboen i øst, men også til de som kommer hit som flyktninger.

- Vi har ikke opplevd noen tilstrømning av flyktninger siden i november. Det viser at vi oppnår resultater også når det er uenighet mellom landene. Men samtidig som vi samarbeider med Russland, er det viktig å stå fast på folkeretten. Og her viker vi ikke. Men det skal være klart at vi ønsker et godt naboforhold til Russland, sa Brende.

Kirkeneskonferansen arrangeres hvert år, og har tradisjonelt vært en sentral møteplass mellom øst og vest. På grunn av den spente situasjonen mellom Norge og Russland, knytter det seg ekstra stor interesse til årets konferanse – og ikke minst Børge Brendes tale.

De første reaksjonene etter utenriksministerens tale peker på en mer forsonende tone mellom Norge og Russland enn bare for noen måneder siden.

Tags