Nå skal Oda (28) få opp farten i Sør-Varanger

Oda Camilla Rykkje (28) skal de jobbe intenst for å skape arbeidsplasser og nyetableringer i Sør-Varanger de neste to årene. (Foto: Designregion Barents)
Oda Camilla Rykkje (28) skal skape rammer for morgendagens næringsliv i Sør-Varanger. - Det er et stort ansvar, sier prosjektlederen i Designregion Barents.


Oda Camilla Rykkje (28) skal skape rammer for morgendagens næringsliv i Sør-Varanger. - Det er et stort ansvar, sier prosjektlederen i Designregion Barents.

Designregion Barents er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage og Tivoli North, og er finansiert av Sør-Varanger Utvikling og Finnmark Fylkeskommune. Målet er å utvikle verktøy som skal skape grunnlag for nye arbeidsplasser og samtidig stimulere det eksisterende næringslivet.

Og for Rykkje som har en master i gründervirksomhet og innovasjon fra UiT – Norges Arktiske universitet, er det en stor oppgave hun har grepet fatt i.

- I første omgang er det kult at de satser på meg som er relativt ung og nyutdannet, men å påta seg en prosjektstilling som dette er et stort ansvar, forteller Rykkje.

For å videreutvikle lokalt næringsliv må det stimuleres til nyetableringer, samt innovasjon i allerede eksisterende næringsliv. Konkursen i Sydvaranger skapte en vanskelig situasjon og var krevende for lokalsamfunnet. Mange arbeidsplasser forsvant over natta.

- Sør-Varangersamfunnet har hatt stort fokus på næringsutvikling gjennom omstillingsprosessene de siste årene, det skjer mye positivt i kommunen og det er mange som jobber hardt for morgendagens arbeidsplasser, smiler 28-åringen.

Oda Camilla Rykkje (28) skal videreutvikle næringslivet i Sør-Varanger i et to årig prosjekt i samarbeid med Kirkenes Næringshage og Tivoli North, og er finansiert av Sør-Varanger Utvikling og Finnmark Fylkeskommune. (Foto: Designregion Barents)
Oda Camilla Rykkje (28) skal videreutvikle næringslivet i Sør-Varanger i et to årig prosjekt i samarbeid med Kirkenes Næringshage og Tivoli North, og er finansiert av Sør-Varanger Utvikling og Finnmark Fylkeskommune. (Foto: Designregion Barents)

Et verktøy for problemløsning

Basert på tilbakemelding fra både kommunen og næringslivet, så er det behov for en samarbeidsarena for å kunne tenke nytt. Derfor introduserer Rykkje innovasjons-programmet «Design Thinking», en metodikk og verktøy som kan skape bærekraftig verdi for menneske, miljø og virksomhet gjennom å pare folks utfordringer og behov med det som er teknisk mulig.

- Jeg skal ha et innovasjons-program som skal hjelpe til med å skape og utvikle, uansett bransje. Selve programmet Design Thinking er et lavtterskeltilbud, som i tillegg er rimelig å delta på sammenlignet med tilsvarende tilbud andre steder i landet, forteller Rykkje.

I tillegg skal Rykkje bistå med en Startup-pakke for en mest mulig smidig oppstart for nyetableringer i Sør-Varanger slik at gründere får et tidlig fotfeste.

- Dette er et gratis tilbud om mentorbistand i oppstartsperioden, med gratis medlemskap i Kirkenes Næringshage i ett år, kontorplass hos Tivoli North til halv pris – samt gratis deltakelse på innovasjons-programmet. Det handler om å skape et næringsvennlig prosjekt hvor det er lov til å prøve og feile, ta steg og samtidig ha en arena for diskusjon, sier Rykkje.

Hun forteller at tilbudene som Designregion Barents kommer med er etterspurt.

- Vi skal bidra med nye virkemidler som gjør det mer effektivt og ressursbesparende for hver enkelt bedrift å tørre å satse, forteller prosjektlederen.

Det satses i Kirkenes og hele Sør-Varanger. Blant annet jobbes det iherdig for en jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi. Omstillingen i samfunnet har satt fart på innovasjon og nyskaping. (Foto: Illustrasjon Arctic Corridor)

Endre kulturen i samfunnet

En av de største oppgavene til Rykkje er å bidra til kulturendring i Sør-Varanger. En oppgave som ifølge henne selv ikke kan gjøres over natta. For det å gå fra å være et industrisamfunn med Sydvaranger gruve som hjørnestensbedrift i kommunen med lokale og regionale underleverandører til å tenke nytt og innovativt krever fokus og optimisme.

- Det er vanskelig å endre en kultur. Ofte endrer den seg selv over tid, men jeg tror det handler om å tenke nytt, se muligheter og tørre å tenke nye markeder og en større andel kunder enn de som befinner seg i området. Jeg er ganske ny her, men opplever allerede at Sør-Varanger er åpen om endringskulturen som må til for å få samfunnet på bena igjen. Det er derfor mitt prosjekt er satt i gang, sier Rykkje.

Utfordringen slik Rykkje ser det, kan bli å engasjere folk.

- Det skjer mye i Sør-Varanger, og det er ikke så mange mennesker her. Mulighetene er mange, så det å få folk med blir også en stor oppgave, smiler prosjektlederen.

Derfor skal også prosjektet ha fokus på å vise at Kirkenes er en kul by, at det er like mange muligheter i nord med tanke på å starte bedrift som andre steder i landet.

- Vi skal skape en gründerkultur, et sted folk kan flytte til for å starte bedrift. Vi er en gründerby på lik linje med både Tromsø og Oslo. Målet er å senke terskelen for disse virksomhetene, skape et fellesskap for de som vil etablere seg her, sier Rykkje.

Krysser grenser og satser på barna

Å samarbeide over grensen til Russland og Finland blir også viktig for å utvikle morgendagens Sør-Varanger.

- Vi kommer til å ha fokus på et nettverk på tvers av landegrensene, skape et bedriftsnettverk innen reiseliv, stimulere til samarbeid for å kunne tenke større og nytt. For vi trenger nye arbeidsplasser, vi er nødt til å vise at Nor-Norge er et godt sted for å utvikle seg, sier prosjektlederen.

Hun opplever mye prat om Nord-Norge, om ressurser som olje og gass og fisk.

- Da må det også skje noe, det må legges til rette for vekst – både lokalt og nasjonalt. I tillegg er det viktig å satse på de som skal styre morgendagen, smiler hun.

Derfor skal det også etableres gründerverksted for barn og unge, ogUngt Entreprenørskap Finnmark jobber godt inn mot ungdommen med tilbud om elev- og ungdomsbedrifter.. Kulturen skal endres, og det er viktig å starte tidlig.

- Jeg har mange jern i ilden. Med ettermiddagstilbudet Reodorklubben Kirkenes skal vi lage et fritidstilbud med fokus på teknologi og praktiske fag. Klubben har som mål å begeistre barn og unge til å være kreative, nysgjerrige og oppfinnsomme – uredd og utprøvende på det som ikke er kjent. Dette blir Sør-Varangers fremtidige skaperspirer, smiler Rykkje.

 

 

Tags