Nå skal fiske i Polhavet reguleres

On November 30, 10 nations reached an agreement that will put the high seas in the central Arctic Ocean off limits to commercial fishing for a considerable period of time. The agreement pertains to the 2.8 million square kilometer area that is beyond national jurisdiction, an area larger than the Mediterranean.
Kyst- og fiskeristatene i nord er endelig enige om en avtale mot uregulert fiske i Polhavet.

 

 Kyst- og fiskeristatene i nord er endelig enige om en avtale mot uregulert fiske i Polhavet.

- Jeg er glad for at partene nå er enige om en avtale mot uregulert fiske i Polhavet og et styrket forskningssamarbeid. Avtalen er viktig for forvaltningen av havet rundt Nordpolen og bidrar til det globale arbeidet for å begrense uregulert fiske, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

De fem kystatene i Arktis, Norge, Russland, USA, Canada, og Danmark/Grønland/Færøyene, samt fjernfiskeaktørene Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU forplikter seg til å avstå fra et mulig, fremtidig uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet.


Utvidet forskningssamarbeid

Det var under et siste forhandlingsmøte i Washington tidligere denne uken at det lyktes å komme frem til enighet om denne avtalen, som også legger til rette for forskningssamarbeid for å følge utviklingen i fiskebestander og økosystemer i årene som kommer.

Dette vil være viktig for å overvåke konsekvensene av klimaendringene for økosystemene i Polhavet.

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) fremhever særlig betydningen av forskningssamarbeidet.


Ikke sannsynlig riktig ennå

- Dette vil være et langsiktig arbeid som vil bidra med viktig kunnskap om utviklingen i Polhavet, sier Sandberg, og legger til at kommersielt fiske i denne delen av Polhavet, ifølge forskerne, ikke er sannsynlig med det første.

- Partene er enige om at det ikke er behov for å etablere en ny regional fiskeriforvaltningsorganisasjon nå.

Avtalen inkluderer svært viktige land i dette arbeidet, og det vil bidra til å styrke kunnskapen om utviklingen i Polhavet, slik at vi er forberedt dersom fiskebestander skulle bevege seg inn i dette området, sier fiskeriminister Sandberg.


Kunnskap for videre arbeid

Fiskeriministeren legger også til at dette vil være kunnskap som Norge kan ta med inn i arbeidet i Den nord-øst atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC), dersom det blir aktuelt å regulere og drive kommersielt fiske i NEAFCs forvaltningsområde nord for nasjonale soner.

High North News har skrevet om arbeidet med denne avtalen tidligere.
Nøkkelord