Nå er Torghatten alene om å eie Widerøe

De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av Widerøes virksomhet. Her er et av selskapets Dash-8 fly på tur inn for landing i Brønnøysund. Flyplassen i Brønnøysund var i oktober 2007 den første flyplassen i verden med sikkerhetssystemet SCAT-1. (Foto: Erlend Brekk Karlsen)
Nordland fylkeskommune har nå solgt sine aksjer i WF Holding AS til Torghatten ASA.

Nordland fylkeskommune har nå solgt sine aksjer i WF Holding AS til Torghatten ASA. 

Salget er i samsvar med de avtalene som ble gjort da WF Holding ble etablert. 

Eierskapet har hittil vært slik: 

Torghatten ASA: 51%

Fjord1: 34%

Nordland Næringsvekst AS (Nordland fylke): 15%

- Fylkesrådets motivasjon med å gå inn i WF Holding i 2013 var å sikre at Widerøe fikk nordnorske eiere og at Widerøes hovedkontor forble i Bodø. Når begge disse målene er blitt realisert er det ikke lenger noe poeng for oss å sitte med aksjene, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap).  Han mener fylket gjennom aksjekjøpet i 2013 tok samfunnsansvar og på en konstruktiv måte bidro til å beholde Widerøe som norsk og nordnorsk. 

Konsernsjef i Torghatten ASA Brynjar Forbergskog takker for positiv støtte i forbindelse med kjøpet av Widerøe og sier at samarbeidet har fungert godt. 

Torghatten kjøpte høsten 2015 den tredje eieren av WF Holding, Fjord1, så nå er Brønnøysundkonsernet heleiere av Widerøe.

Oppgjøret for aksjene skal brukes til å betale ned gjeld.


 

Tags