Nå er historien om Nordland samlet

Tre illustrerte bind ble det, og verket i sin helhet lanseres i dag.Tre illustrerte bind ble det, og verket i sin helhet lanseres i dag. 

- En merkedag for Nordland, sier fylkesordfører Sonja A. Steen. 

Lanseringen skjer under Fylkestingets samling i Bodø, og følges opp med arrangementer i Sortland, Mosjøen og Bodø. 

Verket er den første samlede framstillingen av Nordlands historie. Gjennom tre rikt illustrerte bind fortelles histories om det området som i dag utgjør Nordland fylke: 

Bind 1: Håløyriket, forteller historien fra de første bosetningene og fram til omkring 1600. 
Bind 2: I Amtmandens dager, handler om tiden mellom 1600 og 1900. 
Bind 3: Det moderne fylket, beskriver historien fra 1900 og til våre dager.

 Hovedredaktør for verket er Alf Ragnar Nielssen, professor i historie ved Universitetet i Nordland. 

- Vi har lagt spesiell vekt på Nordlands store mangfold. Få fylker har så mange og tydelige delregioner som Nordland - Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Særtrekkene ved disse, foruten forholdet dem i mellom, er naturlig nok blitt en viktig del av fortellingen, sier Nielssen.

I tillegg er Nordland historisk sett det mest sammensatte samiske fylket i Norge, med en historie som handler om både sørsamer, umesamer, pitesamer, lulesamer, nordsamer og sjøsamer. 

- Det har vært en historisk dynamikk og et samspill mellom regioner og folkegrupper i Nordland gjennom tidene, som faktisk har utviklet det samfunnet vi har i dag, sier Nielssen. 


God kontakt med omverdenen

Nordlendingene har historisk hatt god kontakt med omverdenen gjennom mange hundre år. En kontakt som både har vært sterk og nødvendig. Historieverket forteller blant annet om den omfattende handelen med inn- og utland som nordlendingene har ført. Og mens tørrfisken historiske betydning er kjent for de fleste, er det også en rekke andre vareslag som er eksportert fra fylket opp gjennom historien -og i dag. 

- Men fortellinga om Nordland handler likevel aller mest om hvordan folket har levd, deres tilpasning til ressursene og levekårene. Livsvilkårene har til tider vært vanskelige, men nordlendingene har likevel alltid funnet løsninger på problemene, avslutter Nielssen.

 

 

Tags