Møtes i Alta for kvoteråd

Regjeringen arbeider med nytt kvotesystem for fiskerinæringen. (Foto: Jean Gaumy/Norges sjømatråd)
Regjeringen arbeider med nytt kvotesystem for fiskerinæringen, nå vil de ha råd fra folk i Finnmark. 


Regjeringen arbeider med nytt kvotesystem for fiskerinæringen, nå vil de ha råd fra folk i Finnmark. 


Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til folkemøte i Alta den 7. august. Møtet skal ledes av statssekretær Veronica Isabel Pedersen (Frp). Det skal også holdes folkemøte i Mandal, og det har tidligere vært møter i Ålesund og Svolvær.

Regjeringens arbeid skal munne ut i en stortingsmelding, planlagt levert våren 2019. Bakgrunnen for arbeidet er i følge departementet at dagens kvotesystem er svært komplekst, lite fleksibelt, og modent for endringer.   

- Ambisjonen min er å få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan dette systemet bør se ut i framtiden, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp). 

Under møtene holdes det en kort innledning før det åpnes for debatt. 


Tags