Minst dobbelt så dyrt å rydde på Svalbard

Næringsminister Monica Mæland besøkte gruven i Lunckefjell i 2014. Nå vil hun og regjeringen avvikle driften der og i Svea for godt, men det blir minst dobbelt så dyrt som antatt. (Foto: Trond Viken/NFD)
Opprydding etter endt kulldrift i Svea og Lunckefjell blir minst dobbelt så dyrt som antatt i statsbudsjettforslaget.

 

Opprydding etter endt kulldrift i Svea og Lunckefjell blir minst dobbelt så dyrt som antatt i statsbudsjettforslaget.

I et nytt brev til næringskomiteen i Stortinget skriver næringsminister Monica Mæland i dag at oppryddingen etter kulldriften på Svalbard blir dobbelt så dyr som antydet i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Fra 500 millioner..

Totalt har regjeringen, etter innspill fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK), anslått de totale oppryddingskostandene til omkring 700 millioner kroner.

141 av disse millionene skulle komme i budsjettet for 2018, deretter 83 i 2019 og 87 i 2020.

..til en drøy milliard

Nå skriver altså Mæland at nye anslag fra SNSK er dobbelt så høye.

"Den foreløpige informasjonen som departementet har mottatt fra selskapet indikerer et samlet kostnadsoverslag for oppryddingen i Svea og Lunckefjell på om lag en dobling av det som er lagt til grunn i departementets budsjettproposisjon."

Helt unikt prosjekt

Videre i brevet, som er et svar på konkrete spørsmål fra medlemmer i næringskomiteen, bekrefter Monica Mæland det administrerende direktør Wenche Ravlo i SNSK uttalte til High North News i går

At det er et så unikt prosjekt at det ikke finnes sammenlignbare erfaringer. Tallene er dermed fremdeles svært usikre.

Stor usikkerhet

"Jeg vil igjen understreke den usikkerheten som er knyttet til anslagene for oppryddingsarbeidet, og også at den nye foreløpige informasjonen som departementet har mottatt fra selskapet skal vurderes nærmere av styret og av departementet som eier", avslutter næringsminister Mæland brevet til Stortingets næringskomité.
Nøkkelord