Mindre oppdrettslaks i laksevassdrag

Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag har vært effektivt, forteller OURO. (Foto: Uni Research Miljø/Bjørn Barlaup)
Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) melder at andelen rømt oppdrettslaks i norske laksevassdrag gikk sterkt ned i 2017 etter målrettede tiltak.


Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) melder at andelen rømt oppdrettslaks i norske laksevassdrag gikk sterkt ned i 2017 etter målrettede tiltak.

OURO har redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 52 laksevassdrag over hele landet i løpet av høsten 2017. Uttak av oppdrettslaks fra vassdragene har blitt gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not.

- Rømt fisk i elvene skal vekk og vi gjør det vi kan for å ta ut det som blir observert. Vi har i 2017 brukt fire millioner kroner på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir gode resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO, i en pressemelding.

I minst 39 av 52 lakseførende vassdrag er andelen oppdrettsfisk under 4 prosent.

Oppdretterne meldte om historisk lave rømningstall fra oppdrettsanlegg i 2017.
Nøkkelord