Millionkontrakter i Kina til Rapp Marine

Salgsdirektør ved Rapp Marine i Bodø, Tove Pettersen, er strålende fornøyd med å ha inngått millionkontrakter for to kinesiske forskningsfartøy. (Foto/ill.: Rapp Marine).
Bodø-baserte Rapp Marine har fått kontrakter på utstyrspakker til to nye kinesiske havforskningsfartøy. Kontraktene er verd flere titalls millioner kroner.

 

Bodø-baserte Rapp Marine har fått kontrakter på utstyrspakker til to nye kinesiske havforskningsfartøy. Kontraktene er verd flere titalls millioner kroner.

De kinesiske forskningsinstitusjonene GMGS (Guangzhou Marine Geological Survey) og PRIC (Polar Research Institute of China) har begge valgt løsningene fra Rapp Marine, noe administrerende direktør Helge Vatnehol selvsagt er svært fornøyd med.

Krevende marked

-Kontraktene er vunnet i et meget krevende marked med sterk internasjonal konkurranse. Valget falt på Rapp Marine fordi vi har de teknologisk beste løsningene, fordi vi har omfattende erfaring med slike leveranser og fordi vi har kunnet tilby konkurransedyktige betingelser, sier Vatnehol i en pressemelding fra konsernet.

Avansert teknologi

Tildelingen befester Rapp Marines ledende posisjon for denne type utstyr i det internasjonale markedet generelt og i det asiatiske markedet spesielt, hvor selskapet har vunnet de fleste kontraktene som har vært tildelt de siste årene.

Leveransene er teknologisk meget avanserte og er i sin helhet utviklet i Bodø hvor også det meste av detalj engineeringen vil foregå. Produksjonen vil skje ved den nye fabrikken i Serbia, heter det i pressemeldingen.

Økende etterspørsel

-Vi har jobbet hardt og lenge for disse kontraktene så dette er en gledens dag, sier  salgsdirektør Tove Pettersen, men hun vil ikke ut med hvor store kontraktene er.

-Av hensyn til kontraktene kan jeg ikke si noe om konkret størrelse, men det er prosjekter på flere titalls millioner norske kroner, forteller Pettersen, og legger til:

 -De fleste kystnasjoner arbeider med planer for bygging av havforskningsfartøy og vi er i spennende prosesser rundt flere tilsvarende prosjekter, i tillegg til at vi også opplever en økende etterspørsel innen fiskerisegmentet.

Kraner og dekksutstyr

Rapp Marine skal levere komplett dekksmaskineri; vinsjer og styringssystemer til begge de kinesiske fartøyene. Dette i samarbeid med Triplex som leverer kranene og handlings utstyret, forteller Tove Pettersen til High North News. 

GMGS (Guangzhou Marine Geological Survey) •tFartøyet til GMGS er et såkalt Oceanographic Research Vessel.  •tFartøyet skal drive med overvåkning, forskning og rådgivning. Om bord har de laboratorier og stasjoner som benyttes til å samle inn data, som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd.  •tGMGS er underlagt China Geological Survey (CGS), Ministry of Land and Resources. Dette er en stor nasjonal forskningsinstitusjon som jobber med planlegging og gjennomføring av forskning på n
GMGS (Guangzhou Marine Geological Survey)n•tFartøyet til GMGS er et såkalt Oceanographic Research Vessel. n•tFartøyet skal drive med overvåkning, forskning og rådgivning. Om bord har de laboratorier og stasjoner som benyttes til å samle inn data, som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd. n•tGMGS er underlagt China Geological Survey (CGS), Ministry of Land and Resources. Dette er en stor nasjonal forskningsinstitusjon som jobber med planlegging og gjennomføring av forskning på nasjonal basis. n•tGMGS har 800 ansatten•tGMGS samarbeider med andre forskningsinstitutter både nasjonalt og internasjonalt. De har blant annet hatt samarbeidsprosjekter med USA, Tyskland og Russland.n

Tags