Miljøstipend til villaksen

Finsefondets miljøstipend 2015 er tildelt organisasjonen Norske Lakseelver.
Finsefondets miljøstipend 2015 er tildelt organisasjonen Norske Lakseelver. Tildelingen er for prosjektet «Villaksen - en miljøindikator for fjellnaturen i nord». Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdeling av årlige stipendier ønsker fondet å stimulere arbeidet for vern av norsk fjellnatur. I år går pengene til informasjonsarbeid og skoleaktiviteter rundt en av nøkkelartene i den nordnorske fjellnaturen, melder Harstad Tidende. 

Villaksen har en naturlige plass i norsk fjellnatur, og Finnmark er det viktigste fylket. I de fleste finnmarkselvene finner vi mange av de beste gyte- og oppvekstområdene for laksen oppe på snaufjellet. Eksempelvis kan det nevnes Stabburselva, Vestre-Jakobselv, Kongsfjordelva og Repparfjordelva. 

I forbindelse med den planlagte økningen i norsk og russisk oppdrettsindustri i nordområdene, mener Norske Lakseelver det er ekstra viktig med god og forskningsbasert informasjon om mulige konsekvenser for villaksen, skriver avisen.