Medvedev snakker ned Nordøstpassasjen, men vil øke kapasiteten

Det var Tschudi som i 2010 sendte bulkskipet Nordic Barents fra Narvik til Lianyungang i Kina med jernmalm. Turen tok vel 22 dager og var på 6500 nautiske mil – eller en halvering av distansen for den vanlige seilingsruten, via Middelhavet og Suezkanalen. (Foto: Tschudi Group).
«For å si det mildt, Nordøstpassasjen er ikke så hot». Den russiske statsministeren, Dmitri Medvedev, snakker ned den nordlige seilingsruten, men planlegger stor trafikkøkning.

 

«For å si det mildt, Nordøstpassasjen er ikke så hot». Den russiske statsministeren, Dmitri Medvedev, snakker ned den nordlige seilingsruten, men planlegger stor trafikkøkning.

Det var under et møte med egne medarbeidere i Moskva sist mandag at den russiske statsministeren skal ha innrømmet at trafikken gjennom Nordøstpassasjen ikke lever helt opp til Kremls store forhåpninger og ambisjoner.

Planlegger stor økning

Samtidig vil Medvedev øke kapasiteten for seilingsruten 20 ganger, skal man tro rapporter fra Moskva. Nyhetstjenesten RT News melder at statsministeren har underskrevet en ordre om å utarbeide en plan for å øke godstrafikken, fra dagens fire millioner tonn til 80 millioner tonn, i løpet av de kommende 15 årene.  

Ikke noe å skryte av

Ifølge avisen The Arctic Journal sa Medvedev at det riktignok er den korteste ruten mellom Europa og det fjerne Østen, Asia-Stillehavsområdet og den vestlige delen av Nord-Amerika, men at; «bruken av denne seilingsveien var hyppigere tidligere, og er ikke akkurat noe å skryte av slik det er nå». 

Sant, men overraskende

-Det Medvedev sier er jo korrekt, men det er litt overraskende at han sier det så åpent, sier daglig leder i selskapet Tschudi Arctic Transit (TAT), Ulf Hagen, til High North News.

Det var Tschudi som i 2010 sendte bulkskipet Nordic Barents fra Narvik til Lianyungang i Kina med jernmalm. Turen tok vel 22 dager og var på 6500 nautiske mil – eller en halvering av distansen for den vanlige seilingsruten, via Middelhavet og Suezkanalen.

Hagen sier han tror Medvedevs nye planer er mer myntet på trafikk til, fra og mellom russiske havner, enn på gjennomseiling i hele lengden av Nordøstpassasjen.

Ikke konkurransedyktig

-Det er mange grunner til at trafikken er så lav, og summen av disse grunnene gjør at denne nordlige seilingsruten rett og slett ikke er konkurransedyktig – i alle fall ikke for tiden, sier Hagen, og ramser opp:

- For det første ble sesongåpningen i fjor forsinket med over sju uker, man kom ikke i gang med seilinger før tredje uke i august. Dermed ble flere seilinger som var godkjent og planlagt, rett og slett ikke gjennomført.

For det andre hadde vi tidligere, sammen med russiske rederier, muligheter til å forhandle volumrabatter med Atomflot. Dette får vi ikke lenger, og russerne har satt opp prisene betydelig.

Krav om isbryter-eskorte

Det er Atomflot som opererer isbryterne som må eskortere handelsskipene gjennom seilingsleden. Ikke fordi det ligger tjukk is der, men fordi forsikringsselskapene forlanger det.

Ulf Hagen forteller at Atomflot har fått krav om større inntekter og mer kommersiell aktivitet, og har leid ut en av isbryterne til anleggsarbeidet med å bygge en stor LNG-terminal på Yamal i Sibir.

Militære flyplasser

-Når så en annen isbryter er avsatt til militære formål, med assistanse for flyplassbygging i de russiske nordområdene, rammer dette kapasiteten for eskortetjenesten, forteller sjefen i TAT.

-Da har Atomflot én isbryter igjen, og det er jo ganske puslete. Og når så Suezkanalen har satt ned sine priser, bunkersprisene er mye lavere enn tidligere og fraktmarkedet i tørrlast er helt på bunn, så fremstår ikke den nordlige seilingsruten som spesielt attraktiv.

Har bedre tid

Rederne har bedre tid, de ønsker ikke gamble med usikkerheten ved ventetid i nord, på grunn av dårlig isbryterkapasitet, og tidsfaktoren fremstår ikke som like verdifull slik markedet er nå.

Ulf Hagen mener disse faktorene er grunnen til at bar fem -5- skip gjennomførte hele seilingsruten fra vest til øst i løpet av fjoråret. I tillegg var det 22 seilinger inn til og ut fra russiske havner i 2014. Og det er ikke så mye som tyder på at inneværende år blir særlig bedre.

Russisk trafikk

-Det er derfor jeg tror Medvedev snakker om russisk trafikk. Det er en kjensgjerning at Russland sliter med dårlig infrastruktur, ikke minst i nord, samtidig som de har store havner i enhver elvemunning der oppe.

De er rett og slett avhengig av tilførsel av nødvendige varer, så jeg tror kysttrafikken vil gå som før. Russland frakter mineraler fra gruvedrift på elvene ned til havner i Nordøstpassasjen – og seiler det videre øst- og vestover.

Og selvsagt Yamal

Et annet, og viktig, element i det Medvedev nå vil oppnå er sikring av transport av anleggsmaterialer, konstruksjoner, moduler og alt mulig annet inn til LNG-terminalen på Yamal, og LNG ut derfra når den står ferdig, tror Hagen.

-I russisk terminologi går Nordøstpassasjen fra Novaja Semlja til Beringstredet, og da teller også slik trafikk med i denne sammenhengen. Og jeg tror det er denne kapasiteten Medvedev snakker om, og vil øke, sier direktøren i Tschudi Arctic Transit, Ulf Hagen til High North News.

Russlands statsminister, Dmitri Medvedev, innrømmer at trafikken i Nordøstpassasjen ikke tilsvarer russiske forventninger, men vil øke kapasiteten for seiling i nordområdene.  (Foto: RIAN-Novosti-Mikhail-Klimentyev).
Russlands statsminister, Dmitri Medvedev, innrømmer at trafikken i Nordøstpassasjen ikke tilsvarer russiske forventninger, men vil øke kapasiteten for seiling i nordområdene. (Foto: RIAN-Novosti-Mikhail-Klimentyev).
Direktør Ulf Hagen i Tschudi Arctic Transit er litt overrasket over Medvedevs innrømmelser, og antar han snakker mest om internt russisk skipstrafikk og mindre om hele Nordøstpassasjen som transittrute. (Foto: Tschudi Group).
Direktør Ulf Hagen i Tschudi Arctic Transit er litt overrasket over Medvedevs innrømmelser, og antar han snakker mest om internt russisk skipstrafikk og mindre om hele Nordøstpassasjen som transittrute. (Foto: Tschudi Group).

Tags