Marine Harvest inn i Norsk Industri

Verdens største oppdretsselskap, Marine Harvest, har meldt seg ut av FHL.

Verdens største oppdretsselskap, Marine Harvest, har meldt seg ut av FHL. 

Bakgrunnen er uenighet med FHL (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) i flere sentrale saker, som hvordan næringen skal utvikle seg videre, og hvilken rolle FHL som interesseforening skal ha. Nå melder de seg inn i Norsk Industri. 

Marine Harvest vil fortsatt støtte opp om Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Miljøfondet, og ønsker et fortsatt bredt samarbeid innen FoU-, beredskaps-, og miljøprosjekter. 

– Det er viktig at næringen samarbeider tett, på tvers av selskap og landegrenser, for å løse utfordringene vi står overfor, og for å komme opp med morgendagens smarte løsninger. Vi ønsker å samarbeide med alle oppdrettere rundt om i verden for å utvikle næringen videre, sier Gramstad.

Tags