Malmbanen gjenåpnes denne uka: LKAB har produkter på lager tilsvarende 400 malmtog

Lagrene med ferdige jernmalmsprodukter fortsetter å vokse hos LKAB
Lagrene med ferdige jernmalmsprodukter fortsetter å vokse hos LKAB. Det svenske gruveselskapet holder til i Norrbotten i Nord-Sverige, og er Europas største jernmalmprodusent. (Foto: LKAB). 

Gruveselskapet LKAB har jernmalmprodukter verdt milliarder på vent etter avsporingen på Malmbanen. Levering av disse produktene til kundene kan ta flere år. – Vi kjører vanligvis 10 malmtog om dagen mellom Kiruna og Narvik. Når trafikken starter opp igjen, vil disse brukes til å transportere den daglige produksjonen, sier LKABs pressesjef.

Read in English

Det svenske Trafikverket har oppdatert prognosen for når togene igjen kan begynne å kjøre på nordre del av Malmbanen i Nord-Sverige. Datoen for trafikkstart er nå 4 februar. 

En omfattende togavsporingen på Malmbanen nord for Kiruna har siden desember satt en stopper for trafikken på jernbanelinjen, som strekker seg mot Narvik.

Store lagre med jernmalmprodukter

Stoppet har ført til problemer for gruveselskapet LKAB som utvinner jernmalm i flere gruver i Norrbotten fylke. Selskapet frakter daglig store mengder av deres produkter på Malmbanen til havnene i Narvik og Luleå, der det skipes ut til selskapets kunder. Det meste av jernmalmen sendes med jernbanelinjen til Narvik.

Lagrene med jernmalmprodukter på industriområdene i Kiruna og Svappavaara har derfor vokst betraktelig i perioden som jernbanelinjen har vært stengt.

– Innen trafikken gjenopptas kommer det bli cirka 2,5 millioner tonn i Kiruna og 0,5 millioner tonn i Svappavaara, sier pressesjef Anders Lindberg i LKAB til High North News.

– Dette er jernmalmsprodukter verdt flere milliarder kroner.  Inntektsbortfallet har vært cirka 100 millioner kroner om dagen under stoppet, fortsetter han. 

Tilsvarer 400 fullastede malmtog

Ifølge LKAB er det heller ikke mulighet med det første å ta igjen utkjøringen av malmen som har vært lagret siden togavsporingen.

Ettersom kapasiteten på Malmbanen var begrenset allerede før avsporingen kommer det til å ta mange år før selskapet har fått levert alle produktene til deres kunder, sier Lindberg. 

– Det er volumer som tilsvarer cirka 400 fullastede malmtog. Vi kjører vanligvis 10 malmtog om dagen mellom Kiruna og Narvik, og når trafikken starter kommer disse til å anvendes for å transportere den daglige produksjonen.

– Det blir vanskelig å få tilgang til ekstra tog, blant annet på grunn av at Trafikverket planlegger å gjøre omfattende vedlikeholdsarbeid under den kommende tiårsperioden. Det minsker kapasiteten ytterligere på linjen ettersom trafikken blir stengt under arbeidsperioden.

Selskapet, og en rekke andre aktører, har lenge tatt til orde for dobbeltspor på Malmbanen for å øke kapasiteten. 

Sikkerheten først

Opptil hundre personer har jobbet døgnet rundt for å reparere jernbanelinjen der avsporingen fant sted. Det dreier seg om utskifting av blant annet sviller [underlag for jernbaneskinner, journ.anm.], skinner og kjøreledninger på strekning på 15 kilometer. 

– Basert på forventet værsituasjon i dagene som kommer, er vi nå nødt til å justere varselet til 4. februar. Sikkerheten til de som jobber i området vil alltid komme først. Under optimale forhold ville forrige varsel (31. januar) vært rimelig, men når det ventes mye snø og sterk vind i nær fremtid, ønsker vi å ta den sikre siden før det usikre, sier seksjonssjef for jernbane, Simon Sunna, i Trafikverket i en pressemelding. 

– De som har jobbet i området har gjort en virkelig god jobb ut fra de forholdene vi har hatt. Vi har jobbet på en lang distanse (15 kilometer) og været har endret seg mellom ekstremt kaldt med temperaturer ned til -35 grader og perioder med snøfall og kuling. Dette har gjort at produksjonstakten i enkelte perioder har vært alt annet enn optimal. Nå er vi i sluttspurten, men vi skal ikke gå på akkord med sikkerheten, og det er derfor vi nå setter den nye prognosen, legger Sunna til. 

Les også

Nøkkelord