Made in Norway-pris til Mo Industripark

- For lite av kompetansen i nord brukes til industriutvikling, til tross for at det er her vi har de største naturgitte fortrinnene, skriver Arve Ulriksen. (Foto: Mo Industripark).
Mo industripark er kåret som vinner av Avinors "Made in Norway" i Nord-Norge. Prisen gis for MIPs målrettede fokus på grønn industri gjennom programmet MIP Bærekraft.


Mo industripark er kåret som vinner av Avinors "Made in Norway" i Nord-Norge. Prisen gis for MIPs målrettede fokus på grønn industri gjennom programmet MIP Bærekraft.


Avinors prosjekt Made in Norway ble startet våren 2017 med mål om å løfte frem initiativer og bedrifter som sørger for verdiskapning både lokalt og nasjonalt i sitt virke. 

- Fremtidens konkurransekraft er grønn og de grønne løsningene er også nå gjerne de som er mest lønnsomme da ressursutnyttelsen blir optimalisert. I tillegg er det viktig at industrien er i forkant av stadig strengere miljøreguleringer som har kommet de senere årene og som det vil være økende fokus på også i fremtiden. Dette har MIP Bærekraft-programmet vært med på å løfte frem.

Nå har vi over 25 ferdigstilte, pågående og planlagte prosjekter som er et direkte resultat av MIP Bærekraft, sier Administrerende direktør i Mo industripark as, Arve Ulriksen, initiativtaker til MIP Bærekraft, i en pressemelding. Tags