Lyser ut nye leteområder i Norskehavet og Barentshavet

Nå starter tildelingen av nye leteområder i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. (Kart: Oljedirektoratet)
Olje- og energidepartementet startet i dag konsesjonsrunden for TFO 2016, som omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i både nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Olje- og energidepartementet startet i dag konsesjonsrunden for TFO 2016, som omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i både nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

- Tildelingen av nye interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde sysselsetting, aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel over tid. Dette er særlig viktig i dagens situasjon. Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en av bærebjelkene i regjeringens petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

I dagens utlysning er det gjort en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet.  Utvidelsen omfatter blant annet blokker ved Aasta Hansteen-feltet og områder ved funnene som er gjort i Barentshavet: Castberg, Alta og Gohta. 

Den fullstendige utlysningsteksten ble lagt ut på Oljedirektoratets nettsider. 

Søknadsfristen for selskapene er satt til 6. september, og det tas sikte på at tildeling av utvinningstillatelser i de utlyste områdene kan skje i begynnelsen av 2017. 

Olje- og energiminster Tord Lien sier det er spesielt viktig i dagens situasjon at regjeringen tilbyr oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo.
Olje- og energiminster Tord Lien sier det er spesielt viktig i dagens situasjon at regjeringen tilbyr oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo. Olje- og energiminster Tord Lien avslutter forhandlinger med ESA om eventuell statstøtte til utbygging av Johan Castbergfeltet i Barentshavet.

Tags