Lovundlaks med salgsrekord i 2020

Alle de 29 ansatte hos Lovundlaks AS i Lurøy kommune i Nordland er lokalt ansatte, forteller daglig leder Jacob Palmer Meland. (Foto: Privat). 

For Lovundlaks på Helgelandskysten ble 2020 et år med rekordproduksjon- og salg av laks, til tross for at coronapandemien rammet laksemarkedet.

 Det var riktignok utfordrende i 2020 da coronapandemien inntraff og nedstengningene kom, og de gode prisene som året startet med falt. Men jevnt over må vi si at vi er nok kommet bedre ut av det enn mange andre. Vi har hatt en god produksjon selv om markedet var krevende i fjor.

Det sier daglig leder Jacob Palmer Meland i Lovundlaks AS til High North News. Det familieeide oppdrettsselskapet holder til i Lurøy kommune på Helgelandskysten i Nordland. 

I 2020 hadde selskapet en rekordproduksjon- og salg av laks. Salgsinntektene var på 660 millioner kroner. Årsresultatet, som endte på 224 millioner, er det nest beste resultatet Lovundlaks har hatt. 

Laksemerder ved Lovund i Lurøy kommune. I bakgrunnen ligger Lovundfjellet. (Foto: Lovundlaks).

Investeringer 

Selskapet har hatt en betydelig vekst de siste årene. Siden 2017 har blant annet driftsinntektene og omsetningen mer enn doblet seg. 

Meland forteller at oppdrettsselskapet siden 2018 har gjort investeringer for 700 millioner knyttet til kjøp av konsesjoner, samt utstyr, båter, landbaser, og nye lokaliteter. 

I fjor fortsatte investeringene blant annet i form av kjøp av nye tillatelser for 144 millioner og investeringen på nærmere 70 millioner i ny lokalitet, båt og landbase på Nesøya i kommunen. 

Lokalt ansatte

Meland understreker at selskapet er opptatt av å skape lokale ringvirkninger og arbeidsplasser. 

– Vi har en god blanding av unge personer og eldre ansatte med mer rutine. Alle er lokalt ansatte, noe vi er særlig stolt av, sier han. 

Les også

Nøkkelord